Działy Finansów i Controllingu są odpowiedzialne za planowanie budżetu, kwartalne i roczne sprawozdania finansowe oraz ogólną sprawozdawczość finansową. Ponadto Dział Controllingu zarządza efektywnością kosztową, rentownością i płynnością finansową spółki. Aby umożliwić skuteczne zarządzanie i kontrolę w całej firmie, dział ten zapewnia również doradztwo i wsparcie dla kierownictwa.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy w Dziale Finansów i Dziale Controllingu.

Zainteresowała Cię któraś z powyższych ofert? Prześlij do nas swoje CV! Kliknij poniższy przycisk:

Ważne

Prosimy pamiętać o umieszczeniu w aplikacji następującej reguły:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 59, 03-044 Warszawa moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.”