Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.
Wózek widłowy VNA w magazynie wysokiego składowania
Linde connect: funkcje

Wymagania dotyczące systemu zarządzania flotą są często bardzo specyficzne: każda firma to przecież inne środowisko pracy dla floty wózków widłowych. Dlatego poszczególne elementy Linde connect można łączyć tak, by stworzyć jeden zindywidualizowany system, który optymalnie spełni wszelkie wymagania.

connect:ac — kontrola dostępu

Przy wykorzystaniu connect:ac użytkownik może kontrolować dostęp do swojej floty: kto aktualnie obsługuje konkretny wózek? Moduł connect:ac tworzy podstawę do planowego użytkowania floty.

Access control — elektroniczny kluczyk

Access control — elektroniczny kluczyk

Moduł umożliwia uruchomienie wózka za pomocą PIN lub RFID, przyporządkowanie pojazdów do operatorów oraz zarządzanie uprawnieniami (np. prawem jazdy lub badaniami wzroku).

 • Brak możliwości korzystania z wózków przez nieupoważnione osoby.
 • Regulowany dostęp w zależności od osoby, okresu ważności, prawa jazdy i wózka widłowego.
 • W każdym momencie możliwość sprawdzenia wykorzystania wózka.
 • Indywidualne ustawienia wózka dla danego operatora, np. ograniczenie prędkości.
 • Brak możliwości zgubienia kluczyka.
 • Świadome postępowanie operatorów z wózkami.
 • Bezdotykowa identyfikacja przy wykorzystaniu RFID lub kodu PIN.
 • Dostępny również w ramach doposażenia.

Pre-operational check

Pre-operational check — kontrola przed rozpoczęciem pracy (Pre-Shift Check)

Przeznaczona na smartfony lub tablety aplikacja umożliwia bezpieczne i łatwe sprawdzenie wózka przed każdą zmianą. Usterki można natychmiast udokumentować za pomocą zdjęcia, a następnie przesłać do menedżera floty. Wózek można uruchomić tylko po przeprowadzeniu kontroli i jednoznacznym stwierdzeniu, że jest on gotowy do pracy.

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy: pojazd można uruchomić dopiero po wykonaniu testu z wynikiem pozytywnym.
 • Uproszczony test Pre-Shift Check za pomocą aplikacji.
 • Regularna kontrola stanu wózka.
 • Cyfrowy zapis wyników kontroli to oszczędność papieru.
 • Automatyczny raport wysyłany e-mailem w czasie rzeczywistym.
 • Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń lub anomalii wózka.
 • Konfigurator umożliwiający menedżerowi floty dowolne definiowanie pytań.
 • Dokumentowanie wszystkich zdefiniowanych pytań i odpowiedzi.
 • Aplikacja na wszystkie mobilne urządzenia pracujące w systemie Android.
 • Dostępna również w ramach doposażenia.

connect:dt — dane wózka

connect:dt dokumentuje wykorzystanie pojazdów floty. Czy wózek był często używany, czy może miał dużo przestojów? Czy były wypadki? Czy wózek jest sprawny?

Crash detection — elektroniczne monitorowanie uszkodzeń

Crash detection — elektroniczne monitorowanie uszkodzeń

Czy zdarzył się wypadek? Czy na terenie zakładu wystepują jakieś nierówności w podłodze? Czy któryś z pracowników operuje wózkiem lekkomyślnie? connect:dt crash detection rejestruje godzinę i siłę wstrząsów, które mogą spowodować uszkodzenie wózka.

 • Identyfikacja niebezpiecznych miejsc lub uszkodzeń podłoża na terenie zakładu.
 • Możliwość przypisania poszczególnym operatorom świadomej nieprawidłowej obsługi lub nieprzemyślanego zachowania podczas jazdy.
 • Zmniejszenie uszkodzeń z powodu niefachowej obsługi.
 • Redukcja kosztów napraw.
 • Odpowiednio wczesne wykrywanie uszkodzeń wózka.
 • Możliwość ustawienia automatycznej redukcji prędkości pojazdu.
 • Możliwość indywidualnego ustawienia granicy rejestrowania.
 • Możliwość ustalenia sprawcy wypadku lub uszkodzenia budynku.
 • Zwiększenie świadomego postępowania operatorów z wózkami.
 • Większe bezpieczeństwo na terenie zakładu.
 • Dostępny również w ramach doposażenia.

Operating hours — cyfrowy dziennik jazdy

Operating hours — cyfrowy dziennik jazdy

Czy wózek jest rzadko używany? Czy maszyna przekroczy godziny pracy ustalone z leasingodawcą? Przy pomocy modułu connect:dt operating hours menedżer floty regularnie rejestruje czas pracy wózków.

 • Automatyczna rejestracja i przesyłanie godzin pracy.
 • Możliwość indywidualnego ustawienia częstotliwości odczytu.
 • Brak konieczności ręcznej rejestracji czasu pracy.
 • Płynny przebieg procesów roboczych.
 • Większa przejrzystość.
 • Lepsze rozplanowanie pracy i wykorzystanie floty.
 • Lepsze rozplanowanie częstotliwości konserwacji.
 • Unikanie niepotrzebnych przestojów wózków.
 • Odpowiednio wczesna identyfikacja wąskich gardeł.
 • Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia godzin.
 • Brak nadmiernego obciążenia wózków.
 • Możliwość wykonywania raportów dla poszczególnych wózków.
 • Transmisja danych przez sieć telefonii komórkowej bez dodatkowej infrastruktury.
 • Dostępny również w ramach doposażenia.

Trouble codes — automatyczne przesyłanie błędów z wózka

Trouble codes — automatyczne przesyłanie błędów z wózka

Czy trzeba wymienić zużytą część? Czy wózek powinien zostać profilaktycznie wycofany z eksploatacji? Moduł connect:dt trouble codes dostarcza istotnych informacji o problemach z wózkiem, nawet takich, które na pierwszy rzut oka nie od razu ograniczają jego sprawność.

 • Odpowiednio wczesne wykrywanie nieprawidłowego działania lub uszkodzeń.
 • Możliwość profilaktycznej konserwacji.
 • Mniejsza awaryjność wózków.
 • Zwiększenie dyspozycyjności wózków.
 • Optymalizacja procesów serwisowych i skrócenie czasu napraw.
 • Łatwa identyfikacja źródeł awarii.
 • Możliwość automatycznego informowania serwisu.
 • Automatyczne e-maile z raportami.
 • Dostępny również w ramach doposażenia.

connect:an — analiza użytkowa

Za pomocą modułu connect:an menedżer floty może analizować i monitorować wydajność swojego parku maszynowego. Jak często dany wózek jest wykorzystywany do jazdy lub podnoszenia? Ile energii zużywa?

usage analyses — cyfrowa analiza wykorzystania

usage analyses — cyfrowa analiza wykorzystania

Jak czas użytkowania wózka widłowego dzieli się między jazdę a podnoszenie? Czy wykorzystanie jest zgodne z profilem użytkowym wózka? Moduł connect:an usage analysis dostarcza szczegółowych informacji o tym, jak wydajnie wykorzystywane są wózki.

 • Przegląd dyspozycyjności wózków.
 • Informacje o faktycznej sprawności floty.
 • Łatwa identyfikacja wózków wykorzystywanych w niewystarczającym stopniu.
 • Ukazanie potencjału poprawy w obrębie floty.
 • Minimalizacja konieczności nowych zakupów lub stosowania wózków zastępczych.
 • Przejrzyste wykorzystanie floty.
 • Wyciąganie wniosków na temat wydajności poszczególnych operatorów.
 • Możliwość transmisji danych przy wykorzystaniu różnych technologii komunikacyjnych.

battery management — cyfrowa konserwacja baterii

Czy bateria jest prawidłowo konserwowana? Czy często zdarza się, że akumulatory są ładowane za wcześnie lub za późno? Moduł connect:an battery management ocenia stan baterii na podstawie zarejestrowanych parametrów i rozpoznaje jej ewentualną nieprawidłową obsługę.

 • Eliminowanie uszkodzeń baterii i spadku ich wydajności z powodu nieprawidłowego ładowania lub konserwacji.
 • Zwiększenie dyspozycyjności wózka.
 • Unikanie niepotrzebnych kosztów konserwacji lub zakupu nowej baterii.
 • Przejrzyste zestawienie parametrów baterii.
 • Powiadomienie w przypadku osiągnięcia wartości granicznych.
 • Jednoznaczne określenie zużycia baterii.
 • Możliwość przypisania nieprawidłowej obsługi do konkretnego operatora.
 • Identyfikacja rzadko używanych lub nadmiernie wykorzystywanych baterii.
 • Uczulenie operatorów na kwestie zarządzania energią.

Zarządzanie flotą

Flota przyszłości pracuje w sieci, a przez to bardziej efektywnie i bezpiecznie. Odpowiednie rozwiązania w tym zakresie są zawarte w naszym cyfrowym systemie zarządzania flotą: Linde connect.

Dowiedz się więcej

Linde connect: hardware

Komponenty Linde connect: hardware łączą flotę, bazy danych i oprogramowanie.

Dowiedz się więcej

Linde connect: software

Linde connect: software zapewnia dostęp do wszystkich danych o flocie.

Dowiedz się więcej