Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Oświadczenie o ochronie danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej Linde Material Handling Polska sp. z o.o. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie tylko w zakresie niezbędnym z technicznego punktu widzenia. Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób i w jakim celu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Podczas odwiedzania tej strony internetowej gromadzimy i tymczasowo zapisujemy ogólne informacje techniczne, takie jak adres IP komputera, stronę internetową, z której odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, oraz godzinę i czas trwania wizyty. Informacje te są przez nas anonimizowane, analizujemy je pod kątem statystycznym i wykorzystujemy wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, np. podczas korzystania z formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania. Podanie tych danych jest wyraźnie dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je nam Państwo przekazali, np. w celu korespondencji z Państwem w związku z Państwa zapytaniem lub realizacją umowy. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów bez Państwa wyraźnej zgody. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości e-mail na adres: marketing@linde-mh.pl.

2. Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Wszystkie informacje na temat naszych cookies można znaleźć tutaj. Możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie tutaj .

3. Podstawowe informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044), ul. Płochocińska 59,

2.inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik, e-mail: iodo@linde-mh.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • dla celów marketingu i promocji usług lub produktów Spółek z grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
  • w celu realizacji usługi newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  • w celu wysyłania magazynu „Linde Partner” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • w celu udziału w organizowanym przez Administratora wydarzeniu „World of Material Handling” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych; Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, hotele, ubezpieczyciele w związku z organizowanym wydarzeniem „World of Material Handling”,
 • spółki należące do grupy kapitałowej,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora,

6. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,

7. posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u.l Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 531 03 00,

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. w pozostałych przypadkach – dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wybranej przez Panią/Pana usługi.

4. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi umożliwiającej analizę oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę jego aktywności na tej stronie. Wygenerowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania ze strony są standardowo przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie adres IP użytkownika ulega jednak skróceniu przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie w celu dokonania analizy korzystania ze strony i sporządzenia raportów o aktywności na stronie oraz w celu zrealizowania na rzecz administratora strony innych usług związanych z wykorzystaniem strony i Internetu. Adresy IP przekazane przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie są łączone przez Google z innymi danymi.

Dokonując w przeglądarce odpowiednich ustawień, można zrezygnować z zapisu plików cookies. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji na stronie. Można również zabronić firmie Google przetwarzania danych zgromadzonych w wyniku korzystania z tej strony (w tym adresu IP) oraz zapisywania plików cookies poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W szczególności zwracamy uwagę na to, że w ramach usługi Google Analytics rozszerzono kod „gat._anonymizeIp();” aby umożliwić zanonimizowane gromadzenie adresów IP i tzw. „maskowanie IP”. Korzystamy z tego kodu w celu zapewnienia odpowiedniej anonimizacji danych.

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. W rezultacie ustawiona zostanie opcja odrzucania plików cookies, która zablokuje gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony w przyszłości: Deaktywacja Google Analytics .

Ponadto usługa Google Analytics jest na tej stronie wykorzystywana do analizy danych z AdWords i plików cookies DoubleClick do celów statystycznych. W przypadku braku zgody można wyłączyć tę usługę w ustawieniach wyskakujących reklam (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl).

5. Google Tag Manager

Usługa Google Tag Manager umożliwia zarządzanie tagami na stronie internetowej za pomocą interfejsu. Stosowane są tutaj tylko tagi, a pliki cookies nie są zapisywane i nie są gromadzone dane osobowe. Google Tag Manager może powodować zastosowanie tagów, które również mogą gromadzić dane. Nasza firma nie korzysta jednak z dostępu do tak zgromadzonych przez usługę Google Tag Manager danych.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć pod następującym adresem: https://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html.

6. Google Ads Conversion

Dzięki korzystaniu z Google Ads Conversion możemy włączać reklamy naszych usług na stronach zewnętrznych. Dzięki danym z kampanii możemy przeanalizować skuteczność poszczególnych działań marketingowych. Wspomniane wyżej narzędzie targetujące jest stosowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przy wskazaniu prawnie uzasadnionego interesu. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przesyłanie reklam zoptymalizowanych pod kątem konkretnych grup odbiorców. W ten sposób chcemy zapewnić przesłanie użytkownikowi reklamy, która będzie go interesować.

Przesyłanie reklam przez Google odbywa się przy wykorzystaniu tzw. adserwerów. W tym celu stosujemy pliki cookies adserwerów, które pozwalają na pomiar określonych parametrów skuteczności, takich jak wyświetlenie reklamy lub kliknięcia użytkownika. Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę poprzez reklamę Google, Google Adwords zapisuje na jego urządzeniu plik cookie. Zadaniem tych plików nie jest identyfikacja pojedynczych użytkowników, a pliki te są zwykle usuwane po 30 dniach. Dla takich plików cookies zapisywane są zwykle wartości analityczne takie jak: unikatowe ID pliku, liczba reklam na miejsce (częstotliwość), ostatnie kliknięcie (informacja istotna ze względu na pomiar konwersji) oraz informacje o odrzuceniu plików cookies (informacja, że użytkownik rezygnuje z takiej formy kontaktu).

Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez to narzędzie firmy Google, więc po więcej informacji odsyłamy na stronę https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Stosowanie plików cookies przez Google można wyłączyć, korzystając z informacji na stronie Wyłączanie reklam. Pliki cookies śledzące konwersję także można wyłączyć poprzez takie ustawienie przeglądarki, które będzie blokować pliki cookies z domeny „googleadservices.com”. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji na stronie.

7. Google Data Studio

Do graficznego raportowania danych z analizy aktywności na stronie stosujemy narzędzie do wizualizacji Google Data Studio. Jego istotą jest tylko graficzne przygotowanie danych w tzw. dashboards. Nie są w tym celu stosowane pliki cookies ani gromadzone żadne dane osobowe. Narzędzie internetowe Google Data Studio jest uruchamiane przez Internet i nie wymaga żadnej aplikacji zainstalowanej lokalnie.

Więcej informacji na temat Google Data Studio można znaleźć na stronie: https://support.google.com/datastudio/answer/6283323?hl=pl.

8. etracker

W celu analizy danych dotyczących użytkowania naszej strony internetowej korzystamy z usług firmy etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg. W ramach analizy sieciowej za pomocą narzędzi firmy etracker nie używamy plików cookie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych zawartych w art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym interesem w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwiać identyfikację konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikator urządzenia, są możliwie jak najszybciej anonimizowane lub pseudonimizowane. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu, łączone z innymi danymi ani przekazywane podmiotom trzecim.

Dane generowane przez firmę etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech na zlecenie dostawcy tej strony internetowej i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom oraz normom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker została w tym zakresie poddana niezależnej kontroli, uzyskała certyfikat i otrzymała znak jakości ochrony danych ePrivacyseal.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się opisanemu powyżej przetwarzaniu danych i klikając tutaj, spowodować, że firma etracker nie będzie gromadzić jego danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę etracker można znaleźć tutaj.

9. CCM 19

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie do zarządzania zgodami CCM19, usługę firmy Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn („CCM 19”). Umożliwia ono zapisanie preferencji dotyczących korzystania z plików cookie na tej stronie. Przetwarzanie danych ma na celu uzyskanie i udokumentowanie niezbędnych zgód dotyczących przetwarzania danych.

W tym celu można wykorzystywać pliki cookie. Zbierane są przy tym miedzy innymi następujące informacje, które następnie zostają przekazane do CCM19 (serwery są zlokalizowane w Niemczech): data i czas wywołania strony, losowe ID, status zgody. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez CCM 19 można znaleźć pod adresem: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

My nie przetwarzamy własnych danych; są one zapisywane w postaci plików dziennika. Dostęp do plików dziennika osób odwiedzających stronę odbywa się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikami i za ich zgodą. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim.

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. LiveChat

W celu zapewnienia wsparcia dla naszych Klientów wdrożyliśmy funkcję czatu dostarczonego przez „Kommunicate“, produkt firmy Applozic Inc., zlokalizowany przy Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 415, Palo Alto, CA 94306 Stany Zjednoczone. Podczas korzystania z czatu przetwarzane są jedynie dane podane przez Klienta, takie jak adres e-mail lub nr telefonu. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane na czacie pytania lub przedstawienia oferty w odpowiedzi na złożone przez czat zapytanie ofertowe i nie sa wykorzystywane do innych celów.
Polityka prywatności Applozic znajduje się na stronie https://www.kommunicate.io/privacy-policy, gdzie użytkownik ma możliwość rezygnacji z przetwarzania danych osobowych, jak również skorzystania z przysługujących mu praw.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044), ul. Płochocińska 59,

2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik, e-mail: iodo@linde-mh.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),

b) realizacji usługi newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,

c) wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,

d) marketingu i promocji usług lub produktów Spółek z grupy kapitałowej art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,

e) nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

f) wysyłania magazynu „Linde Partner” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

g) udziału w organizowanym przez Administratora wydarzeniu „World of Material Handling”– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

h) badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody po zakończeniu trwania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

i) prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

j) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,

k) realizacji zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z OWU art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,

l) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych; Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, hotele, ubezpieczyciele w związku z organizowanym wydarzeniem „World of Material Handling”,
 • spółki należące do grupy kapitałowej,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora,

6. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych,

7. posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8. podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.