Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Warunki korzystania z serwisu

Informacje zawarte na tych stronach są sprawdzane i aktualizowane przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z należytą starannością w sposób regularny. Mimo to dane mogą stać się przedmiotem zmian w okresie interwencyjnym. Dlatego Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za ponadczasową dokładność i kompletność przedstawionych informacji.

Odnosi się to również do innych stron internetowych, które mogą być udostępniane za pośrednictwem hiperłączy. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które mogą być udostępniane za pośrednictwem tych linków. Ponadto Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania informacji zawartych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Zawartość i struktura stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie treści informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, zdjęć lub grafik, wymaga uprzedniej zgody Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. Korzystanie z komunikatów prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych.