Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Bezpieczeństwo w magazynie i płynny przepływ materiałów

Szersza perspektywa
Wyższy poziom bezpieczeństwa w magazynie zapewnia interaktywna kamizelka ostrzegawcza firmy Linde Material Handling.

Bezpieczeństwo w magazynie czy środowisku produkcyjnym to w intralogistyce najwyższy priorytet. W dobie stale rosnących wymagań w kwestii obsługi materiałów ważna jest niezawodna ochrona zarówno operatorów i pracowników, jak i regałów, innych maszyn oraz przewożonych towarów. Wózki przemysłowe muszą pracować coraz szybciej, elastyczniej i wydajniej, aby sprostać coraz większym wymaganiom. Wyzwania te zwiększają niestety ryzyko wystąpienia wypadków.

Nacisk na BHP

Europejski Urząd Statystyczny zwraca uwagę, jak istotna jest kwestia BHP. Według analizy wypadków przy pracy w obrębie UE prawie 18% wszystkich poważnych incydentów ma miejsce przy transporcie i magazynowaniu, a ponad 14% w obszarach produkcji (EUROSTAT 2017). Przykładowe badanie przeprowadzone w Niemczech przybliża kwestię bezpieczeństwa w magazynie (DGUV 2021): i tak w niemieckich magazynach dochodzi średnio do ponad 133 wypadków z udziałem urządzeń przeładunkowych na dzień roboczy, w tym do 60 wypadków z udziałem wózków widłowych i 13 z udziałem wózków paletowych.

„Małe” wypadki również są istotne

Oprócz obrażeń ciała wypadki takie obejmują również uszkodzenia wózków, przewożonych towarów i infrastruktury. Głównym celem jest zawsze ochrona ludzkiego życia. W praktyce jednak często dochodzi do drobnych uszkodzeń mienia, co skutkuje kosztami napraw i zakłóceniami w płynności pracy. Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa powinna zatem obejmować redukcję tego typu obciążenia finansowego i zapewniać wzrost wydajności. Równie ważne jest to, że operator czuje się bezpiecznie (na przykład dzięki wsparciu ze strony systemu wspomagającego). Pracownik może lepiej skoncentrować się na obsłudze towarów, a zarazem pracować wydajniej.

Wizja: stuprocentowa eliminacja wypadków

Linde Material Handling dąży do jasno określonego celu: stuprocentowe wyeliminowanie wypadków w intralogistyce. To właśnie oznacza „Vison Zero” – koncepcja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu wewnętrznym oraz zapobieganie wypadkom z udziałem wózków widłowych i innym zdarzeniom związanym z obsługą ładunków. Na tej podstawie firma Linde tworzy zarówno innowacje techniczne dla wózków przemysłowych, jak też inteligentne systemy wspomagające operatora, a także przygotowuje bogate programy szkoleniowe i usługi w zakresie doradztwa. W ten sposób powstają całościowe rozwiązania, które pomagają firmom sprostać różnorodnym wymaganiom w zakresie nowoczesnej i bezpiecznej logistyki magazynowej.

Bezpieczeństwo z szerszej perspektywy

Bezpieczeństwo w magazynie i produkcji to nie tylko kwestia wyposażenia technicznego wózka, ale całościowe spojrzenie na przepływ towarów, procesy wewnętrzne i kwalifikacje pracowników. Aby uwzględnić i zoptymalizować wszystkie czynniki związane z bezpieczeństwem, firma Linde oferuje ustrukturyzowane usługi doradcze, cyfrowe zarządzanie flotą oraz obszerny program szkoleniowy.

Bezpieczeństwo w magazynie można poprawić dzięki Linde Safety Scan.

Linde Safety Scan

Linde Safety Scan skutecznie minimalizuje zagrożenia, jakie mogą się pojawić w środowisku pracy, w którym występują interakcje między urządzeniami a ludźmi. Systematyczna analiza przebiega według jasno określonego procesu: nasi eksperci współpracują z użytkownikami w kwestii określenia celów związanych z indywidualnymi wymaganiami danego przedsiębiorstwa oraz w identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych stref. Następnie definiują konieczne działania i pomagają w ich wdrażaniu oraz dokumentowaniu postępów.

Dowiedz się więcej
Cyfrowy system do zarządzania flotą connect: firmy Linde Material Handling wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa operatorów.

Cyfrowe zarządzanie flotą

Cyfrowy system do zarządzania flotą Linde connect oferuje liczne funkcje zwiększające bezpieczeństwo operatora, a tym samym również bezpieczeństwo w magazynie. Poprzez spersonalizowaną kontrolę dostępu wózek może zostać indywidualnie dopasowany do danego operatora. W zależności od kwalifikacji pracownika i przeznaczenia wózka można na przykład ograniczyć maksymalną prędkość pojazdu. Z kolei na początku pracy operator może sprawdzić stan swojego wózka za pomocą aplikacji. Linde connect: oferuje ponadto takie funkcje jak elektroniczne monitorowanie uszkodzeń, automatyczna transmisja kodów błędu oraz analiza danych użytkowych.

Dowiedz się więcej
Program szkoleniowy firmy Linde Material Handling pomaga w ciągłej poprawie poziomu bezpieczeństwa w magazynie.

Program szkoleniowy

Szkolenie operatorów to kluczowy czynnik w zapobieganiu wszelkiego rodzaju wypadkom. Firma Linde Material Handling oferuje bogaty program szkoleniowy zarówno dla początkujących operatorów, jak i specjalistów od wszystkich typów wózków. Jego podstawą są seminaria, podczas których specjaliści, na przykład instruktorzy jazdy i inspektorzy BHP, mogą przekazywać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. W ten sposób firma Linde wspiera swoich klientów w ciągłej poprawie poziomu bezpieczeństwa w magazynach oraz zapobieganiu wypadkom z udziałem wózków widłowych.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo całych serii

Wózki widłowe i urządzenia magazynowe firmy Linde Material Handling są już standardowo wyposażone w liczne funkcje, które zwiększają bezpieczeństwo czynne i bierne w magazynie, a tym samym zapobiegają wypadkom z udziałem wózków widłowych. Zacznijmy od konturu wózka: miejsce pracy operatora jest zaprojektowane w taki sposób, by użytkownik zawsze znajdował się w obrębie konturu wózka i jednocześnie mógł obserwować otoczenie. W przypadku wszystkich wózków firma Linde koncentruje się na jak najlepszej widoczności dla operatora.

Kontur urządzeń firmy Linde Material Handling zapewnia operatorowi bezpieczeństwo

Dobra widoczność ładunku i otoczenia

Nawet przy pełnej prędkości operatorzy mogą polegać na standardowym wyposażeniu bezpieczeństwa Linde. Wiele wózków przemysłowych Linde jest wyposażonych w kilka niezależnych od siebie systemów hamowania. Standardem jest tutaj na przykład automatyczny hamulec parkingowy, który zapobiega niekontrolowanemu stoczeniu się maszyny podczas pracy na rampie lub przy załadunku samochodu ciężarowego. Dodatkowo Linde Curve Assist automatycznie dostosowuje prędkość na zakrętach.

Niezawodna obsługa ładunków

Główną cechą wózków widłowych firmy Linde jest bezpieczna obsługa ciężkich ładunków. I tak na przykład: w wózkach elektrycznych i spalinowych siłowniki pochyłu są przymocowane z tyłu stabilnej konstrukcji dachu i ramy. Dzięki dłuższemu ramieniu maszt jest stabilniejszy i generuje mniejsze wahania przy składowaniu towarów na dużych wysokościach. Pozwala to operatorowi na dokładniejszą, szybszą, a przede wszystkim bezpieczniejszą pracę. Ponadto w konstrukcji zastosowano węższe profile masztu, które zapewniają lepszą widoczność.

Sprawna praca

Dzięki ergonomicznym warunkom roboczym Linde Material Handling zapewnia operatorom sprawną i bezpieczną pracę.

Stanowisko pracy operatora w wózku wysokiego składowania

Ergonomiczne warunki robocze mają kluczowe znaczenie dla sprawnej, a tym samym bezpiecznej pracy. Firma Linde przykłada dużą wagę do kwestii jak najlepszej ochrony pracowników przed szkodliwymi wibracjami i wstrząsami. Oddzielona oś napędowa i skrętna oraz oddzielone stanowisko pracy operatora to skuteczne rozwiązania technologiczne, które zapewniają maksymalny komfort pracy w wózkach przemysłowych, a tym samym możliwość pełnej koncentracji.

Dowiedz się więcej

Bezpieczna interakcja z otoczeniem – systemy oświetleniowe i ostrzegawcze

Interaktywna kamizelka bezpieczeństwa firmy Linde Material Handling ostrzega operatorów wózków widłowych i pieszych w sytuacjach zagrożenia.

Kamizelka bezpieczeństwa dla pieszych

Kamizelka bezpieczeństwa dla pieszych stanowi rozszerzenie systemu Safety Guard firmy Linde Material Handling, którego celem jest wczesne ostrzeganie pieszych w sytuacjach stwarzających zagrożenie. Inteligentna kamizelka za pomocą sygnałów świetlnych, wibracji i dźwięków zwraca uwagę użytkownika na zagrożenia, zapewniając w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo pracy zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Dowiedz się więcej o kamizelce bezpieczeństwa od Linde!
Linde Safety Guard firmy Linde Material Handling zwiększa bezpieczeństwo w magazynie.

Linde Safety Guard

Tam, gdzie pracują wózki przemysłowe, powstają złożone interakcje między ludźmi i maszynami. Linde Safety Guard to innowacyjny system wspomagający, który zwiększa bezpieczeństwo operatorów i pieszych znajdujących się w pobliżu wózka widłowego.

Dowiedz się więcej
Światło ostrzegawcze Linde BlueSpot™ sprawia, że wózek jest widoczny, nie generując hałasu.

Linde BlueSpot™

Światło ostrzegawcze Linde BlueSpot™ zwiększa bezpieczeństwo w magazynie. Dzięki lampie diodowej wózek jest widoczny, nie generując przy tym hałasu.

Dowiedz się więcej
Innowacyjne koncepcje świateł Linde VertiLight i Linde LED Stripes firmy Linde Material Handling to gwarancja jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa w magazynie.

VertiLight i LED Stripes

Dobre oświetlenie podczas pracy z wózkami przemysłowymi ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa w magazynie i wydajności. Linde Material Handling oferuje dwie innowacyjne koncepcje świateł: Linde VertiLight i Linde LED Stripes.

Dowiedz się więcej
Linde TruckSpot firmy Linde Material Handling za pomocą sygnału świetlnego powiadamia o zbliżającym się pojeździe.

Linde TruckSpot

Wąskie korytarze czy skrzyżowania z ograniczoną widocznością często utrudniają pieszym odpowiednio szybkie dostrzeżenie nadjeżdżającego tyłem wózka. Linde TruckSpot to wizualne rozwiązanie ostrzegawcze, które powiadamia o zbliżającym się pojeździe.

Dowiedz się więcej

Reverse Assist Camera

Wizyjny system wspomagania Reverse Assist Camera wykorzystuje sztuczną inteligencję do ostrzegania operatorów wózków przed zderzeniem z osobami oraz do zmniejszania prędkości jazdy.

Linde AI CAMERA

Bezpieczna obsługa wózka widłowego i ładunków – systemy wspomagające operatora

Dzięki systemowi Linde Load Management Advanced firmy Linde Material Handling obsługa ładunków za pomocą wózka podnośnikowego jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Load Management Advanced

Dzięki systemowi Linde Load Management Advanced obsługa ładunków za pomocą wózka podnośnikowego jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Informacje (zarówno wizualne, jak i akustyczne) są przedstawiane na dużym kolorowym ekranie. Jeżeli rzeczywisty ciężar ładunku przekracza udźwig maksymalny, funkcja podnoszenia zostaje automatycznie zablokowana.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat systemu Linde Load Management Advanced.

Load Management Advanced

Dzięki systemowi Linde Load Management Advanced obsługa ładunków za pomocą wózka podnośnikowego jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Informacje (zarówno wizualne, jak i akustyczne) są przedstawiane na dużym kolorowym ekranie. Jeżeli rzeczywisty ciężar ładunku przekracza udźwig maksymalny, funkcja podnoszenia zostaje automatycznie zablokowana.

Dowiedz się więcej na temat Load Management Advanced!
Dzięki systemowi Linde Load Management Advanced firmy Linde Material Handling obsługa ładunków za pomocą wózka podnośnikowego jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza.
Safety Pilot firmy Linde Material Handling pomaga zapobiegać wypadkom związanym z przewróceniem się wózka z przeciwwagą.

Linde Safety Pilot

Dzięki zastosowaniu systemu Safety Pilot firmy Linde Material Handling można zredukować liczbę wypadków związanych z przewróceniem się wózka z przeciwwagą. Na niewielkim monitorze operator zawsze kontroluje ważne parametry, na przykład masę ładunku i położenie jego środka ciężkości. W przypadku osiagnięcia punktu krytycznego na wyświetlaczu pojawiają się kolory ostrzegawcze oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Dowiedz się więcej
System Linde Dynamic Mast Control dla wózków wysokiego składowania zapewnia większe bezpieczeństwo w magazynie.

Dynamic Mast Control

System Linde Dynamic Mast Control dla wózków wysokiego składowania zapewnia większą wydajność i bezpieczeństwo w magazynie dzięki zminimalizowaniu kołysania się masztu, szczególnie przy składowaniu na dużych wysokościach.

Dowiedz się więcej
System wspomagający Active Stability Control firmy Linde Material Handling dla wózków serii K

Active Stability Control

Wózki VNA pracują na dużych wysokościach i w bardzo wąskich korytarzach, gdzie odległości między regałami są dokładnie skalkulowane. Każda, nawet drobna nierówność podłoża w takim magazynie może okazać się problemem. Linde Material Handling oferuje innowacyjne rozwiązanie, jakim jest system Active Stability Control dla wózków serii K.

Dowiedz się więcej
Asystent do bezpiecznej nawigacji w wąskich korytarzach (Aisle Safety Assistant, ASA) firmy Linde Material Handling pomaga zredukować ryzyko wystąpienia szkód w magazynie.

Asystent do bezpiecznej nawigacji w wąskich korytarzach

Asystent do bezpiecznej nawigacji w wąskich korytarzach (Aisle Safety Assistant, ASA) firmy Linde pomaga zredukować ryzyko wystąpienia szkód w magazynie, dostosowując ruchy wózka do warunków otoczenia. ASA orientuje się w magazynie, wykorzystując osadzone w podłodze znaczniki RFID lub umieszczone na ramie regałów kody kreskowe.

Dowiedz się więcej

Na drodze do większego bezpieczeństwa w magazynie

Koncepcja „Vision Zero” łączy wszystkie nasze produkty i usługi i doskonale sprawdza się wintralogistyce. Powstałe rozwiązania ustanawiają nowe wskaźniki bezpieczeństwa w ruchu wewnątrzzakładowym. Dzięki usługom doradczym i serwisowym nasi klienci mogą optymalnie zorganizować swoje środowisko pracy. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierają użytkowników w ciągłym doskonaleniu procesów.

Bezpieczna intralogistyka

Koncepcja „Vision Zero” łączy wszystkie nasze produkty i usługi i doskonale sprawdza się wintralogistyce. Powstałe rozwiązania ustanawiają nowe wskaźniki bezpieczeństwa w ruchu wewnątrzzakładowym. Dzięki usługom doradczym i serwisowym nasi klienci mogą optymalnie zorganizować swoje środowisko pracy. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierają użytkowników w ciągłym doskonaleniu procesów.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa firmy Linde – przegląd wszystkich korzyści

Produkty

W przypadku każdego wózka Linde możesz polegać na bezpiecznym wyposażeniu standardowym. Masz jednocześnie możliwość doposażenia go w innowacyjne rozwiązania. W wygodny sposób możesz również poddać modernizacji całą flotę.

Doradztwo i serwis

Indywidualne porady ekspertów, kompleksowe usługi i bezpośrednie wsparcie: w razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, zawsze służymy wszechstronnym wsparciem.

Innowacje

Wiodące technologicznie systemy wspomagające i innowacje Linde zwiększają bezpieczeństwo w magazynie, znacznie przewyższając przy tym wymagania prawne.