Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Wózki Ex-proof

Bezpiecznie w strefach zagrożonych wybuchem
Wózki widłowe w wersji Ex firmy Linde Material Handling z ochroną przeciwwybuchową

Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, logistyka czy recykling: potencjalnie wybuchowe mieszaniny gazów, oparów i pyłów powstają w wielu branżach. Wózki widłowe, które są używane w tych niebezpiecznych strefach, muszą gwarantować kompleksową ochronę przeciwwybuchową. Jednocześnie muszą być tak samo wydajne i ergonomiczne, jak w każdym innym obszarze intralogistyki.

Ochrona przeciwwybuchowa firmy Linde Material Handling jest ukierunkowana właśnie na te wymagania. Odpowiednie wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów wózków (z przeciwwagą, wysokiego składowania, podnośnikowych czy paletowych). Są one zgodne z przepisami UE (EN 1755) i dyrektywą ATEX (2014/34/UE). Firma Linde dostarcza odpowiedni wózek dostosowany do konkretnych procesów. Oznacza to, że przepływ materiałów może odbywać się z dużą wydajnością i wysokim poziomem ergonomii nawet w strefach zagrożonych wybuchem.

Cała gama produktów w wersji przeciwwybuchowej od Linde Material Handling

Ochrona od A do Z

Linde oferuje duży wybór wózków w wersji przeciwwybuchowej dla różnych stref ATEX. Maszyny są dostosowane do szczególnych wymagań w różnych gałęziach przemysłu.

Pięć przykładowych branż dla wózków Ex-proof od Linde

Przemysł chemiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny

W działach produkcyjnych przemysłu chemicznego i farmaceutycznego ciecze i materiały stałe są dekantowane, mieszane i rafinowane. Linde dostarcza wózki odpowiednio dostosowane do specyficznych wymagań tych procesów. Na przykład uchwyt do beczek pomaga bezpiecznie i precyzyjnie zdekantować ciecz taką jak izopropanol. Za pomocą zdalnego sterowania operator może sterować przechylaniem, mając przy tym optymalną widoczność. Ilość jest mierzona za pomocą zintegrowanej wagi.

Wózki widłowe Ex-proof od Linde doskonale sprawdzą się w niebezpiecznych strefach w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym

Przemysł spożywczy i napojowy

W produkcji żywności i napojów mogą powstawać wybuchowe mieszaniny gazów lub pyłów. Na przykład podczas destylacji i przechowywania w drewnianych beczkach mogą się tworzyć wysoce łatwopalne opary. Ponadto podczas transportu beczek operator ma ograniczoną widoczność. Na szczęście Linde oferuje wszechstronne funkcje bezpieczeństwa dla stref ATEX: począwszy od kamery, poprzez czerwone linie ostrzegawcze i Linde BlueSpot™, aż po automatyczną redukcję prędkości za pomocą systemu Linde Safety Guard, kiedy wózki zbliżają się do siebie.

Przemysł napojowy to środowisko zagrożone wybuchem

Logistyka

Substancje niebezpieczne są magazynowane i transportowane w trakcie całego procesu produkcyjnego: od składowania surowców, przez transport do dalszego przetwarzania, aż po transport i magazynowanie gotowych produktów. Te procesy logistyczne odbywają się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, ale substancje są coraz częściej składowane także przez usługodawców logistycznych w magazynach zewnętrznych. W tych obszarach szybki przeładunek jest równie ważny, jak bezpieczeństwo. Poza elektrycznymi wózkami widłowymi firma Linde oferuje wózki widłowe wysokiego składowania i wózki do bardzo wąskich korytarzy (VNA), które szybko i efektywnie magazynują i pobierają towary w strefach ATEX 2/22.

Środowisko magazynowe zagrożone wybuchem

Przemysł petrochemiczny

Wózki widłowe są często używane na wolnym powietrzu przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego, w rafineriach czy zakładach petrochemicznych. Ze względu na zmienne warunki podłoża i duże odległości stosuje się tu spalinowe wózki widłowe z przeciwwagą. Erognomiczne i solidne maszyny z silnikiem spalinowym H50 i H60 w wersji ATEX są doskonale przystosowane do tych aplikacji i zapewniają pełny komfort jazdy. Wewnątrz budynków najlepszym wyborem będą elektryczne wózki widłowe o dużym udźwigu.

Ryzyko wybuchu w przemyśle naftowym i gazowym

Recykling i wojsko

Podczas utylizacji i recyklingu substancje niebezpieczne są dekantowane, beczki opróżniane, a pojemniki transportowane. Elektryczne wózki widłowe Linde E25-E35 zapewniają bezpieczną i ergonomiczną obsługę w tego typu aplikacjach. Certyfikowany przez ATEX osprzęt, taki jak zaciski do beczek, pomaga w procesie utylizacji.

Wojskowe zastosowania wózków widłowych często wiążą się natomiast z transportem materiałów wybuchowych lub usuwaniem amunicji. Wózki widłowe Linde z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym stanowią w tym obszarze bezpieczne rozwiązanie.

Utylizacja odpadów

Właściwa ochrona przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami

Stopień zagrożenia wybuchem w strefie produkcji lub w magazynie zależy od dwóch czynników. Po pierwsze: należy wziąć pod uwagę ilość niebezpiecznego materiału, który w połączeniu z tlenem tworzy palny związek. Po drugie: konieczne jest wystąpienie źródła zapłonu (czym może być np. iskra lub gorąca powierzchnia), które w pewnych okolicznościach spowoduje wybuch. Ze względu na swoje elementy elektryczne i mechaniczne wózki widłowe mogą stać się źródłem zapłonu, dlatego też w środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu, obowiązkowe jest stosowanie specjalnych urządzeń.

Linde oferuje certyfikowane wózki w wersji przeciwwybuchowej dla wszystkich środowisk, w których atmosfera wybuchowa występuje sporadycznie (strefa 1/21) lub rzadko (strefa 2/22). Szczególne wymagania są określone w dyrektywie ATEX (z fr. Atmosphères Explosibles) w zależności od typu strefy, grupy wybuchowej gazów i pyłów oraz klasy temperaturowej. Jako doświadczony partner w zakresie ochrony przeciwwybuchowej firma Linde dba o to, by wszystkie niezbędne certyfikacje i szeroko zakrojone kontrole jakości w wózkach widłowych zostały przeprowadzone. Oprócz poszczególnych podzespołów firma Linde certyfikuje także cały wózek dla strefy 1 i 21.

ex-proof-sign-triangle

Pełna ochrona przeciwwybuchowa z jednego źródła

W Linde uważamy, że użytkownicy powinni otrzymywać wszystkie produkty i usługi z jednego źródła. Odnosi się to w szczególności do obszarów z ochroną przeciwwybuchową wymagających przecież specjalistycznej wiedzy. Linde oferuje kompletne pakiety ochrony przeciwwybuchowej, które spełniają wszystkie wymagania ustawowe. Dodatkowo nasi technicy serwisowi są przeszkoleni zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej i dbają o to, aby Twoje wózki w wersji przeciwwybuchowej były zawsze gotowe do pracy. Podobnie jak w przypadku dostaw części zamiennych dla standardowych serii wózków partnerzy serwisowi Linde na całym świecie dostarczają również części zamienne do wózków w wersji przeciwwybuchowej z magazynu dystrybucyjnego, który jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Ochrona przeciwwybuchowa w wózkach produkowanych seryjnie

Wózki widłowe Linde w wersji przeciwwybuchowej łączą w sobie sprawdzone zalety wózków produkowanych seryjnie z dostosowanymi do danych potrzeb środkami ochrony przeciwwybuchowej. Elementy elektryczne, takie jak silnik, urządzenia sterujące, czujniki, przełączniki lub wyświetlacze, są chronione przy użyciu różnych środków ochrony.

Sprzęt mechaniczny także jest zabezpieczony za pomocą środków konstrukcyjnych. Widły, hamulce i układy hydrauliczne są chronione przed powstawaniem iskier. Elementy z tworzyw sztucznych, takie jak maty podłogowe, opony, zbiorniki i pokrycia siedzeń, są chronione przed niebezpiecznymi ładunkami elektrostatycznymi. Ponadto elektroniczna kontrola temperatury gwarantuje, że nawet przy pełnym obciążeniu wózka temperatura nie przekroczy maksymalnej wartości granicznej.

Christophe Lautray, Chief Sales Officer
Wielu ludzi na początku nawet nie zauważa, że dana maszyna to wózek w wersji przeciwwybuchowej. Wygoda i obsługa są identyczne jak w przypadku modeli produkowanych seryjnie. Różnice nie mają żadnego wpływu na wydajność.

Christophe Lautray, Członek Zarządu, Chief Sales Officer (CSO) w Linde Material Handling

Innowacyjne technologie z ochroną przeciwwybuchową

Dzięki ścisłej współpracy między działem projektowania wózków oraz działem zajmującym się ochroną przeciwwybuchową innowacyjne systemy wspomagania, funkcje bezpieczeństwa i wyposażenie specjalne są dostępne w możliwie najkrótszym czasie. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych funkcji i systemów. Oznacza to, że menedżerowie flot są w stanie zaoferować swoim operatorom ten sam poziom komfortu i bezpieczeństwa pracy zarówno w przypadku standardowych wózków, jak i tych w wersji przeciwwybuchowej. Ten jednolity poziom wyposażenia pomaga w wielowymiarowym unikaniu wypadków.

Przykłady rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w obszarach ATEX

BlueSpot w obudowie odpornej na ciśnienie

BlueSpot w obudowie ognioszczelnej

Niebieska wiązka światła rzucana na podłoże ostrzega pieszych i innych operatorów przed zbliżającymi się wózkami. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Czerwone linie ostrzegawcze (Red Warning Lines) wyznaczają bezpieczny obszar wokół wózka

Czerwone linie ostrzegawcze dla strefy ATEX 2/22

Czerwone linie ostrzegawcze pomagają pieszym utrzymać odpowiednią odległość od wózka widłowego.

Osprzęt do zarządzania flotą w hermetycznej obudowie odpornej na ciśnienie

Sprzęt do systemu zarządzania flotą w obudowie ognioszczelnej

System zarządzania flotą Linde connect pozwala na aktywną kontrolę dostępu i analizę danych użytkowych. Dowiedz się więcej o systemie do zarządzania flotą Linde connect.

Oznaczone strefy ATEX pomagają uniknąć kolizji

Bezpiecznie przez strefę ATEX

Nawet przy zastosowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa mogą wystąpić kolizje: czy to w przypadku ograniczonej widoczności, czy w wyniku rozproszenia uwagi operatora, czy też z powodu innych czynników. Może to mieć poważne konsekwencje, szczególnie w strefie ATEX. Linde Safety Guard skutecznie pomaga zminimalizować to ryzyko. System wykrywa zagrożenia i automatycznie dostosowuje prędkość wózków. Mniejsza prędkość może być ponadto ustawiona dla konkretnej strefy ATEX lub całej hali w strefie 2/22. Linde Safety Guard pozwala również na ograniczenie dostępu do niebezpiecznego obszaru. Operatorzy wózków nieprzeznaczonych do stref ATEX są informowani o tym, że znaleźli się w strefie zagrożonej wybuchem: uruchamia się wówczas funkcja żółwiej prędkości oraz pojawiają sygnały wizualne.

Dowiedz się więcej

Prosta i precyzyjna obsługa beczek

Obsługa beczek jest jednym z najczęstszych zadań dla wózków podnośnikowych w wersji przeciwwybuchowej. Może być sterowana zarówno ręcznie, jak i zdalnie: obie wersje są odpowiednie dla strefy 1 i 21.

Korzyści na wyciągnięcie ręki

Produkty

Wózki widłowe Linde w wersji przeciwwybuchowej (Ex-proof) posiadają wszechstronne, bezpieczne i ergonomiczne wyposażenie. Maszyny są zgodne z dyrektywą ATEX i nie ustępują modelom seryjnym pod względem wydajności i ekonomiczności.

Serwis

Podczas użytkowania wózków w wersji przeciwwybuchowej zawsze możesz polegać na naszej niezawodnej sieci serwisowej. Nasi technicy serwisowi są doskonale wyszkoleni zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej.

Innowacje

Zawsze dbamy o to, aby nasze wiodące technologicznie systemy wsparcia i innowacje były dostępne także w wersji przeciwwybuchowej. Oznacza to dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podczas codziennej obsługi towarów.

Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w zakresie stref niebezpiecznych i ich wymagań, czy też wciąż szukasz odpowiednich rozwiązań i właściwego doradztwa – zawsze chętnie pomożemy Ci na drodze do większego bezpieczeństwa.