Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Stopka redakcyjna

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 59
03-044 Warszawa

Telefon +48 22 420 61 00
Faks +48 22 420 61 01

E-mail: info@linde-mh.pl

Siedziba spółki: Warszawa
Wpis do rejestru sądowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000133470, NIP 526-02-01-904, Nr BDO 000025338, wysokość kapitału zakładowego: 8 822 500,00 PLN

Staramy się podawać dokładne i aktualne informacje. Mimo naszych starań nie możemy jednak zagwarantować poprawności i kompletności treści znajdujących na tych stronach internetowych. W związku z tym wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, włącznie ze szkodami następczymi, które wystąpią w związku z informacjami podanymi na tych stronach internetowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, do których prowadzą łącza zewnętrzne. Za treść połączonych stron odpowiada wyłącznie ich właściciel.

Prawa autorskie
Ilustracje, marki i teksty zamieszczone na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami ochrony własności w przemyśle. Zabronione jest ich powielanie związane ze sprzedażą lub inne wykorzystywanie w celach komercyjnych. Dozwolone jest powielanie niniejszych stron internetowych w całości lub we fragmentach, o ile mają być wykorzystywane do celów prywatnych lub innych celów niekomercyjnych i nie będą wprowadzane żadne zmiany w ich treści.