Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Decydenci szczególnie dobrze oceniają wózki przemysłowe Linde

7 maj 2020

Linde Material Handling prowadzi w „Industrial Trucks Sector Check”

Marka Linde jest szczególnie popularna wśród decydentów, którzy rutynowo pracują z wózkami przemysłowymi i są z nimi dobrze obeznani. Dowodem na tę popularność jest „Industrial Trucks Sector Check” – szeroko zakrojone badanie rynku przeprowadzone przez Vogel Communications Group. W jedenastu z dwunastu kategorii oceny firma Linde Material Handling uzyskała wyniki znacznie powyżej średniej.

Badanie przeprowadzono między wrześniem 2019 roku a styczniem 2020 roku wśród 459 specjalistów intralogistyki, z których dwie trzecie zajmuje stanowiska kierownicze i działają jako tak zwani decydenci. Równie duży był odsetek osób posiadających uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Oznacza to, że uczestnicy badania to osoby z branży posiadający bardzo duże doświadczenie praktyczne.

Szczególnie liczną grupę stanowili w badaniu dostawcy usług logistycznych oraz branża mechaniczna i motoryzacyjna. Pojawili się również przedstawiciele handlu detalicznego czy przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych. Aby móc właściwie ocenić dziewięciu producentów wózków przemysłowych (wśród nich znaleźli się Clark, Crown, Hyster, Jungheinrich, Linde Material Handling, Mitsubishi, Still, Toyota Material Handling, Yale), doświadczenie z ich produktami było warunkiem koniecznym do udziału w badaniu.

Firma Linde Material Handling wypadła szczególnie przekonująco w tych kategoriach, które oceniane były przez użytkowników jako wyjątkowo istotne: jakość i niezawodność produktów, czas reakcji obsługi klienta i długoterminowa dostępność sprzętu. Ponadto respondenci potwierdzili szczególnie wysoki stopień innowacyjności. W jedenastu z dwunastu kategorii badania firma Linde Material Handling została oceniona znacznie powyżej średniej w branży. Jedynie w kategorii „cena” Linde MH uzyskała średnią ocenę.

Poza ustaleniem oceny poszczególnych producentów badanie nakreśliło także trendy w branży. Stwierdzono, że strony internetowe i czasopisma branżowe są najczęściej wykorzystywanymi źródłami informacji wśród uczestników badania. Z eventów i rozmów z przedstawicielami handlowymi / konsultantami branżowymi korzysta odpowiednio 55% i 47% badanych.

Marka Linde jest szczególnie popularna wśród decydentów, którzy rutynowo pracują z wózkami przemysłowymi i dlatego są z nimi dobrze obeznani. Świadczy o tym aktualny raport „Industrial Trucks Sector Check” grupy Vogel Communications.

Marka Linde jest szczególnie popularna wśród decydentów, którzy rutynowo pracują z wózkami przemysłowymi i dlatego są z nimi dobrze obeznani. Świadczy o tym aktualny raport „Industrial Trucks Sector Check” grupy Vogel Communications.

Jak wynika z badania, wózki paletowe i wózki podnośnikowe nadal odgrywają główną rolę w codziennych operacjach logistycznych i są wykorzystywane przez około 70% ankietowanych. W przypadku tradycyjnych wózków widłowych wskaźnik ten jest o 10 punktów procentowych niższy. Zdaniem respondentów wykorzystanie wózków paletowych i wózków podnośnikowych ma w przyszłości wzrosnąć jeszcze bardziej, to samo dotyczy systemów autonomicznych. Prawie 60% uczestników zamierza zwiększyć wydajność swoich flot, stąd też w przyszłości istotny będzie dla nich konfigurator produktów i usług.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na portalu KION Group „Simplexity – Intralogistics Insights”.