Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Elastyczne i autonomiczne wsparcie w magazynie

8 mar 2022

Nowe autonomiczne wózki Linde C-MATIC rozszerzają ofertę Linde Material Handling w zakresie automatyzacji

Autonomiczne wózki transportowe otwierają ogromne możliwości dla jeszcze bardziej efektywnej logistyki wewnątrzzakładowej. Dzięki robotom mobilnym Linde C-MATIC firma Linde Material Handling rozszerza swoje bogate portfolio zautomatyzowanych rozwiązań o trzy kompaktowe i elastyczne platformy mobilne do poziomego przemieszczania towarów w magazynach i strefie produkcji.

Roboty, które autonomicznie podnoszą i transportują ładunki oraz poruszają się przy użyciu kodów QR, są używane już od ponad dekady. Jednak dopiero teraz wiele firm odkrywa korzyści płynące z zastosowania tych kompaktowych pojazdów w wewnętrznym przepływie materiałów. Silnie rozwijający się handel internetowy, ciągłe braki kadrowe, coraz większy ruch towarów w magazynach i w strefie produkcji oraz rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które mają na celu zapobieganie obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia, sprawiają, że firmy poszukują inteligentnych rozwiązań dla tych wyzwań. Rosnąca oferta zautomatyzowanych i autonomicznych systemów jest bardzo przydatna dla wielu firm – mówi Philipp Stephan, Product Manager Automation & Intralogistics Solutions.

Nowe kompaktowe roboty transportowe Linde C-MATIC mogą obsługiwać ładunki o masie maksymalnej 600, 1000 i 1500 kilogramów jeszcze szybciej i z jeszcze większą zwrotnością. Te mobilne platformy, które mają około jednego metra długości i nieco mniej niż metr szerokości, mogą zarówno przekręcać się w miejscu, jak i obracać podnoszony ładunek. Dzięki temu wymagają niewiele miejsca do jazdy lub manewrów skrętu i doskonale nadają się do ciasnych przestrzeni. Wózki te mogą być wykorzystywane w bardzo szerokim zakresie: transportują części samochodowe na nowoczesne linie produkcyjne, przemieszczają materiały budowlane, części zamienne, papier lub odzież na paletach lub w koszach siatkowych przez magazyn, a także dowożą „towar do człowieka”, realizując w ten sposób koncepcję kompletacji stosowaną głównie w handlu detalicznym online – przedstawia sytuację Stephan.

Odbiór ładunku za pomocą stołu lub palety

Autonomiczne platformy mobilne mogą pobierać ładunki na dwa różne sposoby: po pierwsze za pomocą stołu transportowego, pod który mogą podjechać i na którym umieszcza się towary, paletę lub kosz siatkowy. Dzięki umieszczonemu pod środkiem stołu kodowi QR transportowane towary są nie tylko właściwie pobierane i ustawiane, ale mogą być ponadto jednoznacznie identyfikowane, w efekcie czego można śledzić towary i ich drogę w danym obiekcie. Po drugie C-MATIC może odbierać palety bezpośrednio ze stacji transferowej / przenośnika rolkowego lub za pomocą zamontowanej na nim na stałe płyty (platformy).

Obsługa towarów jest w pełni zautomatyzowana: Linde C-MATIC przemieszcza się do określonego punktu transferowego i umieszcza powierzchnię urządzenia transportowego centralnie pod stołem transportowym lub pod paletą umieszczoną w regale transferowym. Następnie wózek podnosi ładunek i przewozi go do wyznaczonego miejsca postoju z prędkością do 7,2 km/h. Nawigacja po otoczeniu odbywa się za pomocą kodów QR umieszczonych w siatce na podłodze i odczytywanych przez kamerę QR zainstalowaną w wózku. Roboty transportowe otrzymują informacje o miejscu docelowym z systemu zarządzania magazynem (WMS), np. z Linde Warehouse Navigator. Oprogramowanie pojazdu wyznacza optymalną trasę przejazdu przez budynek dla każdego zlecenia transportowego.

Linde C-MATIC

Nowe roboty Linde C-MATIC są kompaktowe i poruszają się autonomicznie po magazynach lub obszarach produkcyjnych. Ładunki lub nośniki ładunków mogą być pobierane za pomocą stołu transportowego, pod który C-MATIC wjeżdża, lub za pomocą zamontowanej na wózku płyty (platformy).

Skaner laserowy zapewnia niezawodne wykrywanie ruchomych lub nieruchomych przeszkód. Dzięki przetwarzaniu informacji w czasie rzeczywistym Linde C-MATIC dostosowuje swoją prędkość do danej sytuacji i na przykład pozostaje nieruchomy aż do momentu opuszczenia monitorowanej strefy przez osoby i pojazdy. Pojazd automatycznie omija przeszkody stałe, emituje również wizualne i akustyczne sygnały ostrzegawcze. Oddzielne wyłączniki awaryjne umieszczone po wszystkich czterech stronach wózka umożliwiają manualną interwencję. Mechaniczne amortyzatory zamontowane dookoła chronią pojazd przed uszkodzeniami w wyniku kolizji.

Szeroki zakres zastosowań

Najczęstszym zastosowaniem dla Linde C-MATIC jest transport liniowy pomiędzy dwoma punktami. Jednak roboty transportowe mogą również współpracować z innymi autonomicznymi lub zautomatyzowanymi pojazdami, takimi jak wózki VNA, wózki wysokiego składowania czy wózki podnośnikowe, odkładając lub odbierając towary w określonych punktach transferowych. Ładowanie baterii litowo-jonowej jest kontrolowane przez oprogramowanie: jeśli poziom naładowania spadnie poniżej określonej wartości lub jeśli w danej chwili nie ma żadnego zadania do wykonania, C-MATIC przenosi się do stacji samoładowania i czeka tam na kolejne zadanie.