Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Nowe spojrzenie na ochronę regałów i kontrolę masztu

29 sty 2021

Innowacyjne opcje wyposażenia dla wózków wysokiego składowania Linde

Czujnik, który zapobiega uszkodzeniom regału w wyniku kolizji, oraz joystick wielofunkcyjny, który zapewnia efektywne sterowanie funkcjami wysuwu i podnoszenia, a jednocześnie nie obciąża stawów palców: te dwie nowe opcje są teraz dostępne dla wózków wysokiego składowania firmy Linde Material Handling. Dzięki temu menedżerowie flot mogą liczyć na zredukowanie kosztów oraz wzrost wydajności, podczas gdy operatorzy wózków widłowych będą mogli poświęcić całą swoją uwagę obsłudze towarów.

Uszkodzenia systemów regałowych w wyniku kolizji są bardzo dokuczliwe dla kierowników magazynów, ponieważ mogą pociągać za sobą znaczne koszty i pochłaniać czas. Do uszkodzeń wsporników regałów i słupów dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy podczas składowania i pobierania ładunków operatorzy wózków wysokiego składowania manewrują przed regałami ze wzrokiem skierowanym w górę. To, co dzieje się na ziemi, może łatwo umknąć uwadze – mówi Alexander Schmidt, Senior Product Manager Reach Trucks w Linde Material Handling. Wspomina również o badaniach rynkowych, które wykazały, że uszkodzenia są powodowane głównie przez ramiona ładunkowe, radziej natomiast przez ładunek, widły lub podwozie wózka. Nawet drobna nieostrożność może prowadzić do poważnych utrudnień w pracy magazynu – mówi Schmidt. Jeżeli rama regału zostanie wgnieciona o 6 milimetrów na długości 1 metra, istnieje wówczas ryzyko, że dojdzie do utraty do 1/3 nośności regału. Może to oznaczać, że dana liczba miejsc paletowych musi pozostać pusta, co skutkuje zmniejszeniem się pojemności magazynu. Naprawa uszkodzeń i wymiana złamanego wspornika regału jest czasochłonna, ponieważ wszystkie obszary po prawej i lewej stronie uszkodzonej ramy regału muszą zostać opróżnione, a towary tymczasowo składowane w innym miejscu. Zajmuje to czas pracy, zabiera dodatkową przestrzeń magazynową, zakłóca pracę i tym samym zmniejsza wydajność w magazynie – wyjaśnia Schmidt, wypunktowując negatywne konsekwencje.

Rack Protection Sensor

Czujnik Rack Protection Sensor (RPS) w wózkach widłowych Linde wykrywa obiekty, które znajdą się w zasięgu wiązki światła. W przypadku wykrycia przeszkody system wspomagania dynamicznie wyhamowuje wózek, co zapobiega uszkodzeniom.

Linde Material Handling rozwiązuje ten problem za pomocą czujnika Rack Protection Sensor (RPS). Dwa specjalne czujniki światła, które są zainstalowane w chronionej obudowie umieszczonej nad ramionami ładunkowymi, wykrywają obiekty, które znajdują się w zasięgu wiązki światła. W przypadku wykrycia przeszkody system wspomagania dynamicznie wyhamowuje wózek, co zapobiega uszkodzeniom. Czujniki uaktywniają się przy prędkości jazdy poniżej 5 km/h, co jest typową prędkością podczas manewrowania przed regałem. Jeśli operatorzy przyspieszą pojazd powyżej tej wartości, na przykład w celu pokonania dłuższego dystansu, system automatycznie się dezaktywuje. Technologia ta jest szczególnie dobrze dostosowana do warunków panujących w magazynie, ponieważ działa zarówno w sztucznym, jak i dziennym świetle, a także przy bezpośrednim padaniu promieni słonecznych.

Rack Protection Sensor

Dzięki czujnikowi Rack Protection Sensor dla wózków wysokiego składowania Linde manewrowanie z towarami jest szybkie i bezpieczne.

RPS okazał się szczególnie pomocny w przypadku firm, w których gronie operatorów regularnie pojawiają się nowi lub tymczasowi pracownicy. Osoby te często nie mają doświadczenia i źle oceniają wymiary wózka widłowego – stwierdza Product Manager Linde. Jako „dodatkowe oko na poziomie podłoża” RPS zapewnia cenne wsparcie w szybkim i bezpiecznym manewrowaniu ciężkim sprzętem.

System RPS jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne dla wysokowydajnych wózków widłowych Linde serii R14-R25 o udźwigu od 1,4 do 2,5 tony. Wkrótce będzie również oferowany jako rozwiązanie modernizacyjne dla tych modeli.

Joystick wielofunkcyjny

Nowy typ joysticka wielofunkcyjnego sprawia, że obsługa wózków Linde jest jeszcze bardziej komfortowa. Wszystkie funkcje hydrauliczne są połączone w jednym elemencie sterującym i nie ma potrzeby poruszania ręką w górę i w dół.

Drugą nową opcją od Linde MH jest nowy typ joysticka wielofunkcyjnego. Sprawia on, że obsługa wózków wysokiego składowania Linde jest jeszcze bardziej komfortowa, pomaga w utrzymaniu koncentracji, korzystnie wpływa na zdrowie oraz przyczynia się do zwiększenia wydajności. Zaprojektowany na podstawie badań ergonomicznych innowacyjny interfejs człowiek-maszyna został opracowany we współpracy z Instytutem Fraunhofera (IAO) i Porsche Industriedesign. W rezultacie powstał łatwy w obsłudze joystick, którym można poruszać we wszystkich czterech kierunkach, podczas gdy ręka operatora spoczywa wygodnie w naturalnej pozycji. Wysunięte w prawo skrzydło zapewnia dodatkowe podparcie dla dłoni. Sterowanie funkcjami jazdy, wysuwu i podnoszenia jest intuicyjnie i nie obciąża nadgarstka oraz palców. Wszystkie funkcje hydrauliczne są połączone w jednym elemencie sterującym i nie ma potrzeby poruszania ręką w górę i w dół, co skutkuje zwiększeniem wydajności i umożliwia intuicyjną obsługę. Aby podnieść lub opuścić maszt, należy poruszyć całym joystickiem w przód i w tył, natomiast ruchy w lewo i w prawo kierują wysuwem masztu.

Joystick wielofunkcyjny

Nowy typ joysticka wielofunkcyjnego do sterowania wózkami widłowymi Linde Material Handling jest dostępny w ramach opcji. Joystick integruje różne funkcje: podnoszenie i opuszczanie masztu, przechylanie karetki wideł, przesuw boczny, a także klakson i przełącznik zmiany kierunku jazdy.

Przeniesione z podłokietnika na środek dużego joysticka dwie dźwignie motylkowe, które służą do sterowania pochyleniem i przesuwem karetki, mają teraz dwie dodatkowe funkcje: służą także do poziomowania wideł oraz do autocentrowania przesuwu bocznego. Klakson i przełącznik zmiany kierunku jazdy znajdują się po lewej stronie joysticka wielofunkcyjnego. Dużą zaletą komfortowo rozmieszczonych komponentów jest to, że wszystkie polecenia sterujące mogą być wykonywane intuicyjnie, nawet w rękawicach, dzięki czemu uwaga operatora pozostaje cały czas skupiona na obsłudze ładunku.