Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Bezpieczny przepływ materiałów

Linde Safety Scan
Doradztwo z wykorzystaniem Linde Safety Scan

Bezpieczne zwiększanie produktywności

Bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem wpływającym na produktywność, kiedy urządzenia samojezdne i ludzie poruszają się w tej samej przestrzeni. Linde Safety Scan to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na:- pełne przebadanie istniejącego w danej firmie wewnętrznego transportu materiałów oraz interakcji urządzeń z ludźmi,- przedstawienie obiektywnych, konkretnych rekomendacji opracowanych przez ekspertów w zakresie transportu wewnętrznego w środowiskach produkcyjnych oraz centrach dystrybucji.

Nasze doradztwo opiera się na dogłębnej znajomości współczesnej intralogistyki oraz na naszych innowacyjnych metodach. Eksperci Linde oferują systematyczną, stopniową analizę potencjalnych zagrożeń w magazynach i obszarach produkcyjnych, opracowują indywidualne rekomendacje wraz z rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi dla konkretnych wymagań klienta i wspierają go w ich wdrażaniu. Linde Safety Scan gwarantuje znaczną poprawę bezpieczeństwa, co skutkuje trwałym wzrostem wydajności i produktywności. Inwestycja w zalecane środki bezpieczeństwa zapewnia szybki zwrot z inwestycji – wymierne korzyści można osiągnąć już w pierwszym roku.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Trzy osoby analizują sytuację w budynku fabryki.

Szczegóły

Wstępne omówienie z klientem Linde Safety Scan

1. Sytuacja wyjściowa

 • Przedstawiamy szczegóły naszego systemu Safety Scan i prezentujemy klientowi pełny zakres naszych usług doradczych.
 • Wspólnie z klientem, jego ekspertami ds. bezpieczeństwa oraz kierownictwem ustalamy, jakie korzyści może przynieść wdrożenie Safety Scan.
 • Podstawę tego spotkania stanowi indywidualna sytuacja w danej firmie oraz identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia.

Podsumowanie warsztatów Linde Safety Scan na ścianie

2. Analiza

 • Analizujemy indywidualną świadomość znaczenia bezpieczeństwa u klienta oraz jego wymagania w kwestii bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego.
 • W ramach tego swoistego warsztatu identyfikujemy wewnętrzne obszary operacyjne i koncentrujemy się na tych z nich, w których mogą wystąpić potencjalnie niebezpieczne zdarzenia.
 • Oceniamy przy tym zarówno dokumentację (plany, ścieżki dla pieszych i trasy dla pojazdów), jak i sam teren, któremu przyglądamy się podczas obchodu na miejscu.
 • Wynik analizy stanowi kompletne podsumowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu osób i pojazdów.

Ocena wyników analizy Safety Scan za pomocą tabletu, komputera i dokumentów

3. Rekomendacja

 • W ramach tego etapu przedstawiamy rezultaty badania wraz z listą konkretnych rekomendacji (technicznych oraz organizacyjnych).
 • Na podstawie wyników analizy sporządzamy wyczerpujący raport.
 • Przedstawiamy klientowi zarówno rozwiązania techniczne, jak i organizacyjne i strukturalne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Montaż Linde BlueSpot na pojeździe

4. Wdrożenie

 • W celu ułatwienia klientowi podjęcia decyzji przedstawiamy ofertę, w której przejrzyście wyszczególniamy koszty usług Linde oraz zewnętrznych usługodawców.
 • Klient decyduje, które z zalecanych działań chce wdrożyć.
 • Następnie wspieramy go przy wdrażaniu wybranych przez niego rozwiązań.

Kontrola działania BlueSpot przeprowadzana przez dwie osoby w hali magazynowej

5. Przegląd

 • Nasz ekspert wspiera klienta także po wdrożeniu systemu. Sprawdza on na miejscu, czy wdrożone działania są skuteczne.
 • W zależności od wyników tej oceny konsultant omawia z klientem możliwości dalszej optymalizacji bezpieczeństwa.
 • Dokumentujemy wprowadzone działania i dalsze zalecenia praktyczne oraz udostępniamy je klientowi.

Wymiana uścisków dłoni między trzema osobami

6. Asysta

 • W razie potrzeby nasi eksperci udzielają klientowi wsparcia, na przykład w przypadku zmiany potrzeb (nowe procesy, rozbudowa itp.).
 • Pozwala to zachować kontrolę nad bezpieczeństwem w analizowanym obszarze. Takie rozwiązanie umożliwia trwałe utrzymanie uzyskanego poziomu bezpieczeństwa i dalszą jego optymalizację przy zastosowaniu ukierunkowanych działań.

Wideo na temat Safety Scan, rozmowa konsultanta Safety Scan z klientem