Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.
Doradztwo z wykorzystaniem Linde Safety Scan
Linde Safety Scan

Większe bezpieczeństwo w ruchu wewnątrzzakładowym

Większa produktywność dzięki bezpieczeństwu

Bezpieczeństwo to istotny czynnik zwiększający produktywność w ruchu osób i pojazdów na terenie zakładu. Linde Safety Scan to ustrukturyzowana oferta doradztwa, dzięki której nasi klienci oraz ich specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą poprawić bezpieczeństwo w ruchu wewnątrzzakładowym.

Podstawę doradztwa stanowi nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie intralogistyki oraz nasze innowacyjne metody. Eksperci Linde posiadający kierunkowe wykształcenie – Linde Safety Consultants – towarzyszą klientowi w całym procesie systematycznej analizy miejsc zagrożeń w magazynie i w strefie produkcji. Opracowują oni konkretne zalecenia w kwestii rozwiązań organizacyjnych i technicznych dostosowanych do wymagań klienta, a następnie wspierają go przy ich wdrażaniu. Linde Safety Scan gwarantuje wyraźny wzrost bezpieczeństwa pracowników i pojazdów oraz skuteczną poprawę wydajności produkcyjnej. Inwestycje w zalecane środki bezpieczeństwa szybko się zwracają. Korzyści płynące z wdrażania systemu odczuwalne są już w pierwszym roku.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Trzy osoby analizują sytuację w hali fabrycznej.

Szczegóły

Spotkanie informacyjne z klientem na temat Linde Safety Scan

1. Sytuacja wyjściowa

 • Przedstawiamy szczegóły naszego systemu Safety Scan i prezentujemy klientowi pełny zakres naszych usług doradczych.
 • Wspólnie z klientem, jego specjalistą ds. bezpieczeństwa i osobami odpowiedzialnymi ustalamy, jakie korzyści może przynieść zastosowanie Safety Scan.
 • Podstawę tego spotkania stanowi określenie indywidualnej sytuacji w firmie klienta oraz zdefiniowanie obszarów, w których można dokonać usprawnień.

Podsumowanie warsztatów Linde Safety Scan na ścianie

2. Analiza

 • Za pomocą krótkiego kwestionariusza analizujemy indywidualną świadomość znaczenia bezpieczeństwa u klienta oraz wymagania wobec bezpieczeństwa w ruchu wewnątrzzakładowym.
 • W ramach ustrukturyzowanych warsztatów identyfikujemy potencjalne wypadki i zagrożenia w różnych obszarach oraz definiujemy priorytety.
 • Oceniamy zarówno dokumentację planistyczną (plany hal, ścieżki dla pieszych i trasy dla pojazdów), jak i sam zakład, któremu przyglądamy się podczas obchodu na miejscu.
 • Wynik analizy stanowi kompletne podsumowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu osób i pojazdów.

Ocena wyników analizy Safety Scan za pomocą tabletu, komputera i dokumentów

3. Rekomendacja

 • Udostępniamy klientowi kompleksową dokumentację z warsztatów i wyniki analizy.
 • Na podstawie wyników analizy sporządzamy wyczerpujące zestawienie możliwych działań i opracowujemy konkretne zalecenia dopasowane do określonej sytuacji.
 • Przedstawiamy klientowi zarówno rozwiązania techniczne, jak i organizacyjne i strukturalne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w jego firmie.

Montaż Linde BlueSpot na wózku

4. Wdrożenie

 • Aby ułatwić klientowi podjęcie decyzji, przedstawiamy ofertę, w której przejrzyście wyszczególniamy koszty usług Linde oraz zewnętrznych usługodawców.
 • Klient decyduje, które z zalecanych działań chce wdrożyć.
 • Następnie wspieramy klienta przy wdrażaniu wybranych przez niego rozwiązań.

Kontrola działania BlueSpot przeprowadzana przez dwie osoby w hali magazynowej

5. Przegląd

 • Linde Safety Consultant wspiera klienta także po wdrożeniu systemu. Razem z klientem konsultant sprawdza na miejscu w firmie, czy wdrożone działania są skuteczne.
 • W zależności od wyników tej oceny konsultant omawia z klientem możliwości dalszej optymalizacji bezpieczeństwa.
 • Dokumentujemy wprowadzone działania i dalsze zalecenia praktyczne oraz udostępniamy je klientowi.

Wymiana uścisków dłoni między trzema osobami

6. Asysta

 • Na życzenie nasi eksperci udzielają klientowi wsparcia, przykładowo w razie zmiany jego potrzeb (gdy pojawią się nowe procesy, zostanie zaplanowana rozbudowa itp.).
 • Pozwala to zachować kontrolę nad bezpieczeństwem w analizowanym obszarze. Takie rozwiązanie umożliwia trwałe utrzymanie uzyskanego poziomu bezpieczeństwa i dalszą jego optymalizację przy zastosowaniu ukierunkowanych działań.

Wideo na temat Safety Scan, Wideo z rozmowy konsultanta Safety Scan z klientem
Live Chat
Chcielibyśmy doradzić Ci osobiście za pośrednictwem naszego Live Chat. W tym celu potrzebujemy Twojej zgody na pliki cookie naszego czatu.