Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

3PL (Third Party Logistics)

Rozwiązania dla branży logistycznej
Wózki przemysłowe firmy Linde podczas pracy w magazynie

Dostawcy nowoczesnych usług logistycznych są kluczowym filarem globalnego przepływu towarów. Przejawia się to choćby w tym, że coraz więcej firm zleca składowanie i wysyłkę swoich produktów tym specjalistom w zakresie logistyki firm trzecich (3PL). Jednym z najważniejszych obszarów biznesowych w branży logistycznej jest klasyczna działalność transportowa i przeładunkowa, w ramach której towary są przemieszczane z punktu A do punktu B. Równie istotna jest logistyka kontraktowa, w przypadku której logistycy są włączeni bezpośrednio w proces produkcyjny klienta, gdzie wykonują różne czynności. Może to być miedzy innymi zaopatrywanie linii produkcyjnych, a także pakowanie, składowanie i wysyłka towaru.

Stopień złożoności tych zadań wzrasta z roku na rok, w wyniku czego operatorzy 3PL stają przed poważnymi wyzwaniami. Zaliczamy do nich po pierwsze coraz większe wolumeny obsługiwanych towarów, krótsze terminy dostaw oraz rosnącą presję cenową, a po drugie sezonowe fluktuacje obłożenia, notoryczne niedobory personelu oraz pilne zapotrzebowanie na wydajne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Po przyjrzeniu się bliżej branży logistycznej na pierwszy plan wysuwa się pięć obszarów działań, z którymi muszą się dziś mierzyć operatorzy 3PL.

Dowiedz się więcej

Wyzwania branży logistycznej

Rozwiązywanie problemów z niedoborem personelu

Branża logistyczna wymaga w wielu obszarach zaangażowania dużej liczby pracowników, lecz stoi przed wyzwaniem, jakim jest konieczność znalezienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Inteligentna automatyzacja może okazać się tutaj dużym wsparciem.

Większa elastyczność floty wózków

Silne sezonowe wahania ilości zamówień powodują, że również branża 3PL musi elastycznie kształtować liczebność własnej floty wózków.

Wykorzystanie dużych zbiorów danych

Nowoczesne wózki przemysłowe gromadzą często szczegółowe dane o wydajności. Pozyskując informacje z zebranych danych, operatorzy 3PL mogą modyfikować swoje przepływy materiałowe w dużo bardziej efektywny sposób.

Maksymalizacja bezpieczeństwa

W logistyce istnieją obszary robocze o dużym natężeniu ruchu, w których ludzie i maszyny pracują na bardzo niewielkiej przestrzeni. Wówczas maksymalną ochronę zapewniają specjalistyczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Dla skutecznego zarządzania energią decydujące jest monitorowanie i optymalizacja wszystkich wielkości zużycia.

Rozwiązywanie problemów z niedoborem personelu w branży 3PL

Poruszające się po magazynie wózki przemysłowe firmy Linde Material Handling.

Firmy logistyczne potrzebują wielu pracowników przede wszystkim do przeładunku towarów. W opozycji do tego wysokiego zapotrzebowania na personel stoi wizerunek zawodu, który w minionych latach odczuwalnie stracił na atrakcyjności. Operatorzy 3PL mają zatem coraz większe trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Oczywistym rozwiązaniem wydaje się automatyzacja odpowiednich etapów pracy, która jednak w praktyce często okazuje się być trudna. Niezwykle skomplikowane procesy w obszarze 3PL często uniemożliwiają skorzystanie ze standardowych procedur automatyzacji. W szczególności skupienie się na wózkach zautomatyzowanych może okazać się tutaj niewystarczające.

Z tego powodu firma Linde Material Handling opracowuje i wdraża całościowe rozwiązania z zakresu automatyzacji, dostosowane do indywidualnych wymagań poszczególnych klientów. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży 3PL ułatwia nam precyzyjną analizę poszczególnych etapów procesów i kompletnych przepływów materiałowych oraz ich automatyzowanie z wykorzystaniem odpowiednich środków. Podczas wdrażania stosujemy koncepcję klasycznego wykonawstwa generalnego i samodzielnie kierujemy realizacją zarówno własnych, jak i zewnętrznych komponentów procesu.

Większa elastyczność floty wózków operatorów 3PL

Flota na wynajem firmy Linde Material Handling jest dostarczana i rozładowywana za pomocą samochodów ciężarowych.

Branża logistyczna podlega wyraźnym wahaniom sezonowym. Dlatego operatorzy 3PL muszą szybko dostosowywać wielkość oraz wyposażenie swojej floty do aktualnych warunków. Potrzebne są niezawodne możliwości szybkiego zamawiania, wymiany lub zwrotu urządzeń i wózków. Gwarancja wysokiej dostępności zawsze odgrywa decydującą rolę w logistyce. Zmienione zachowania konsumenckie w erze Internetu nadają temu czynnikowi dodatkowe znaczenie.

Firma Linde Material Handling oferuje operatorom 3PL różnorodne rozwiązania z zakresu zmiennego wykorzystania wózków. Klienci firmy Linde mogą na przykład skorzystać z największej europejskiej floty wózków widłowych i magazynowych, aby na krótko uzupełnić liczebność swojej obecnej floty wózków. Specjalne programy wynajmu oferują elastyczne rozwiązania bazujące na flocie podstawowej. Użytkownik korzysta przez cały czas ze stałej liczby wózków, która pokrywa większą część jego maksymalnego zapotrzebowania. Jeżeli zapotrzebowanie to chwilowo wzrośnie, może on skorzystać z dodatkowych wózków, których użytkowanie zostało wcześniej określone umownie. W porównaniu z klasycznym rozwiązaniem długoterminowym ma to tę zaletę, że koszty zmieniają się zawsze proporcjonalnie do aktualnego zapotrzebowania.

Wykorzystanie dużych zbiorów danych

Notebook przed wózkiem widłowym firmy Linde Material Handling

Wózki widłowe oraz wózki magazynowe są często fabrycznie wyposażone w nowoczesne systemy telemetryczne. Tego rodzaju jednostki pomiarowe gromadzą szczegółowe informacje dotyczące wydajności i schematów ruchu wózków. Obecnie firma Linde Material Handling wyposaża ok. 70% wózków przeznaczonych dla klientów z branży logistycznej w odpowiednią technologię gromadzenia danych.

Odsetek firm, które aktywnie korzystają z płynących z tego możliwości, jest jednak wyraźnie mniejszy. Faktyczne analizowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich olbrzymiego potencjału efektywności przez specjalistów z zakresu logistyki jest nadal raczej wyjątkiem niż regułą.

Dlatego też specjaliści firmy Linde na życzenie udzielają operatorom 3PL pomocy w zakresie wykorzystania danych. Wspierają proces optymalizacji floty i przepływu materiałowego, pozyskując informacje z dostępnych danych i opracowując na ich podstawie konkretne sugestie działań. Ponadto przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i obniżenia kosztów. Można przy tym uwzględnić szereg czynników i poddać je krytycznej ocenie: począwszy od lepszego wykorzystania wózków i zoptymalizowanego planowania tras, a skończywszy na dokładnym dostosowaniu wielkości floty do indywidualnych potrzeb i ukierunkowanym zapobieganiu stratom.

Maksymalizacja bezpieczeństwa w branży 3PL

Pracownik przebiega przed wózkiem widłowym

Przeładunek towarów, a w szczególności tzw. cross docking, przebiega z reguły w bardzo gorączkowy sposób i wymaga zaangażowania wielu pracowników. Ścisła współpraca człowieka i maszyny powoduje często krytyczne sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, wózków oraz infrastruktury.

Niestety nierzadko dochodzi przy tym do wypadków z udziałem wózków oraz incydentów powodujących obrażenia ciała. Ponadto wskutek pracy z wózkami widłowymi i magazynowymi pracownicy są narażeni na regularne wstrząsy i hałas.

Firma Linde Material Handling rozwiązuje te problemy dzięki inteligentnym systemom wspomagania, które umożliwiają wyraźną poprawę bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu wózka. Pakiet rozwiązań opracowany specjalnie dla branży logistycznej, który bazuje na systemie Linde Safety Guard, tworzy strefy ochronne wokół maszyny i pieszych oraz alarmuje współpracowników w razie niebezpiecznego zbliżenia. Nie tylko pozwala to uniknąć kolizji, lecz również obniżyć emisję hałasu w postaci ciągłych sygnałów ostrzegawczych emitowanych podczas cofania. Ponadto wirtualne bramki w wyjątkowo ciasnych miejscach umożliwiają precyzyjne ograniczenie prędkości wózków. Dzięki tym rozwiązaniom można uniknąć kolizji przede wszystkim w miejscach o słabej widoczności. Bezpieczeństwo zwiększają dodatkowo optyczne rozwiązania ostrzegawcze, takie jak Linde BlueSpot czy stacjonarne urządzenia ostrzegawcze.

Rozwiązania Linde

W bezpiecznej strefie

System wspomagania Linde Safety Guard tworzy strefę ostrzegawczą wokół ludzi i maszyn, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo w bezpośrednim otoczeniu.

Dowiedz się więcej

Doradcy w zakresie bezpieczeństwa

Uporządkowana oferta doradcza Linde Safety Scan ułatwia trwałą redukcję zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu wewnątrzzakładowym.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo, które widać

Światła ostrzegawcze Linde BlueSpot zapewniają widoczność wózka widłowego bez konieczności stosowania sygnałów akustycznych, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo podczas codziennej eksploatacji w magazynie.

Dowiedz się więcej

Zawsze odpowiednie światło

Linde VertiLight oraz Linde LED Stripes to dwie koncepcje oświetlenia oferowane przez firmę Linde, które zapewniają większe bezpieczeństwo i efektywność podczas pracy z wózkami przemysłowymi.

Dowiedz się więcej

Zwiększenie efektywności energetycznej

Pracownik dokonuje załadunku wózka widłowego firmy Linde Material Handling

W kwestii zużycia energii wiele firm logistycznych staje przed szczególnym problemem. W ich oddziałach wózki przemysłowe z napędem elektrycznym, a także oświetlenie i infrastruktura IT, odpowiadają za większość zużycia prądu. Ponieważ cena energii zależy od zużycia szczytowego, każdy koniec zmiany stanowi moment krytyczny. Jeżeli jednocześnie ładowanych jest zbyt wiele wózków, zużycie wzrasta skokowo, w najgorszym przypadku przekraczając dotychczasową wartość maksymalną. W konsekwencji przedsiębiorstwo przechodzi w kolejnym okresie na wyższą stawkę, co powoduje zwiększenie kosztów energii.

Linde Material Handling oferuje szereg rozwiązań tego problemu. Zastosowanie napędów litowo-jonowych umożliwia regularne doładowywanie wózków i ułatwia bardziej równomierny rozkład zużycia energii w czasie eksploatacji. Pakiety rozwiązań obejmujące sprzęt i oprogramowanie wspomagają ustalenie optymalnej kolejności ładowania wózków – niezależnie od tego, czy stosowane są baterie litowo-jonowe, czy klasyczne ogniwa kwasowo-ołowiowe. W ten sposób można uniknąć obciążeń szczytowych bez przekraczania ustalonych limitów całkowitego zużycia prądu. Ponadto firma Linde oferuje kompleksowe doradztwo energetyczne, w ramach którego jej eksperci analizują zapotrzebowanie oddziału na prąd z uwzględnieniem wszystkich odbiorników i przedstawiają konkretne sugestie poprawy efektywności.

Rozwiązania Linde

Technologia litowo-jonowa

Napędy z bateriami litowo-jonowymi stanowią najnowszy standard dla elektrycznych wózków przemysłowych. Oferują one szereg zalet w porównaniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi.

Dowiedz się więcej

Napęd wodorowy

Ochrona klimatu w parze z komfortem obsługi: do wózków z ogniwami paliwowymi można łatwo tankować wodór, co nie powoduje emisji CO2.

Dowiedz się więcej

Przykłady zastosowań u klientów

Pomiędzy załadunkami: doładowanie

Bardziej elastyczne, ekonomiczne i solidne: w ruchliwym magazynie przeładunkowym towarów drobnicowych położonym w Heilbronn grupa Fritz zastąpiła wózki przemysłowe z bateriami kwasowo-ołowiowymi rozwiązaniem bazującym na technologii litowo-jonowej.

Dowiedz się więcej

System: changed

W jaki sposób uczynić intralogistykę bardziej ekonomiczną, czystą i przyjazną dla środowiska? Dla niemieckiej spółki Emons Spedition GmbH odpowiedź na to pytanie była jasna jak słońce: w magazynie drobnicowym w Großbeeren wózki napędzane gazem wymieniono na urządzenia wyposażone w baterie litowo-jonowe.

Dowiedz się więcej

W trosce o większe bezpieczeństwo

W Smurfit Kappa LithoPac w Nybro bezpieczeństwo jest najważniejsze. Gwarantem wysokiego standardu ochrony, którym firma zawsze się kierowała, jest system wspomagania Linde Safety Guard.

Dowiedz się więcej

Schenker przejmuje pełną kontrolę nad flotą wózków widłowych

System zarządzania flotą Linde connect zapewnia firmie DB Schenker pełną kontrolę nad flotą wózków widłowych.

Dowiedz się więcej