Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Innowacyjna koncepcja sterowania Linde Steer Control

Rewolucyjne sterowanie wózkami widłowymi
Innowacyjna koncepcja sterowania Linde Steer Control firmy Linde Material Handling

Niezakłócona współpraca człowieka i wózka widłowego odgrywa coraz większą rolę dla efektywnych procesów logistycznych i maksymalnej wydajności przeładunku. Poza wydajnością pojazdu to przede wszystkim komfort jazdy oraz możliwość intuicyjnej obsługi decydują o tempie i efektywności realizacji prac transportowych i magazynowych. Rewolucyjna koncepcja sterowania Linde Steer Control firmy Linde Material Handling zastępuje klasyczną kierownicę osiągając przy tym nowy poziom ergonomii, przyjazności dla użytkownika i satysfakcji z jazdy.

Sterowanie wózkiem widłowym: Połączenie między człowiekiem a maszyną

Podczas projektowania swoich wózków widłowych firma Linde kładzie zawsze bardzo duży nacisk na efektywną współpracę operatora i pojazdu. Główną rolę ogrywa konstrukcja stanowiska pracy operatora. Powinno ono zapewniać maksymalny komfort jazdy i obsługi, a jednocześnie minimalizować obciążenie fizyczne. Szczególne znaczenie ma przy tym sterowanie pojazdem. Z tego względu wózki widłowe Linde wyposażone są w sprawdzoną koncepcję obsługi składającą się ze sterowania podwójnym pedałem i systemu Linde Load Control,

System Linde Steer Control jet dostępny dla następujących pojazdów:

dzięki czemu obsługa pojazdów odbywa się w łatwy, precyzyjny i intuicyjny sposób.

Z Linde Steer Control firma Linde wykonuje kolejny logiczny krok ku jeszcze bardziej kompleksowej integracji operatora i pojazdu. Jest to innowacja, z której ergonomicznych zalet korzystają przede wszystkim tzw. heavy users, którzy spędzają przeważającą część swojej pracy na jeździe wózkami widłowymi.

Pełna kontrola dzięki joystickowi Linde Steer Control firmy Linde Material Handling

Linde Steer Control: pełna kontrola

Linde Steer Control otwiera całkowicie nowe możliwości sterowania pojazdem. Ta innowacyjna koncepcja rezygnuje z tradycyjnej kierownicy zastępując ją mini kierownicą lub joystickiem, które są zintegrowane w dodatkowym podłokietniku z lewej strony. Związane z tym wyeliminowanie kolumny kierownicy oraz wyraźne zmniejszenie ilości koniecznych ruchów kierownicą ma szereg oczywistych zalet, a przede wszystkim fizyczne odciążenie operatora oraz lepszą widoczność końcówek wideł. W celu zapewnienia maksymalnej precyzji wszystkich ruchów jezdnych system Linde Steer Control dopasowuje automatycznie czułość elementów sterujących do prędkości jazdy. W ten sposób pojazd reaguje, zależnie od sytuacji, w różny sposób na ten sam ruch dłoni: Im większa prędkość wózka, tym mniejszy kąt skrętu kół. Im mniejsza prędkość jazdy, tym większy kąt skrętu kół.

Precyzyjne sterowanie: Mini kierownica czy joystick?

Firma Linde oferuje dwa warianty systemu Linde Steer Control, pasujące do różnych obszarów zastosowania wózków widłowych. Zależnie od obszaru zastosowania, zarówno mini kierownica jak i joystick mają własne zalety:

Mini-kierownica

Pod względem podstawowej logiki obsługi mini kierownica przypomina klasyczną kierownicę. Dzięki temu podobieństwu operator korzystający po raz pierwszy z mini kierownicy może być pewny, że szybko nauczy się ją obsługiwać. W przypadku typowych, codziennych zastosowań wózka widłowego, począwszy od jazdy i manewrowania a skończywszy na pobieraniu i odkładaniu ładunków, mini kierownica to optymalny wybór dla przeciętnego użytkownika i dlatego zaleca się ją jako wersję standardową.

Joystick

Joystick pokazuje swoje mocne strony w specjalnych warunkach pracy. Umożliwia szybką i energiczną zmianę kierunku jazdy, co jest korzystne w ciasnej przestrzeni oraz przy częstym pokonywaniu krótkich odcinków o licznych zakrętach. Zwolnienie

joysticka powoduje automatyczny powrót kierownicy do pozycji jazdy na wprost. Jest to szczególnie przydatne, gdy kierowca musi często wjeżdżać w długie i wąskie korytarze. Automatyczna pozycja do jazdy na wprost oferuje zalety podczas ruszania do przodu lub przesuwania ładunku po linii prostej, które są często konieczne w magazynach paletowych i magazynach butelek lub podczas prac przy recyklingu papieru.

Zespolenie z pojazdem

Linde Steer Control uzupełnia sprawdzoną koncepcję obsługi składającą się z dwupedałowego systemu jazdy i systemu Linde Load Control. Te trzy komponenty sterowania łącznie dają kierowcy poczucie całkowitego zespolenia z pojazdem podczas pracy. Dwupedałowy system jazdy umożliwia łagodny rozruch i szybką zmianę kierunku. Operator obsługuje prawą dłonią system Linde Load Control, sterując w ten sposób wszystkimi ważnymi funkcjami masztu. Za pośrednictwem Linde Steer Control lewa dłoń steruje wszystkimi ruchami jezdnymi wózka.

Szczególne zalety dla heavy users

System Linde Steer Control powoduje oczywistą poprawę ergonomii dzięki zmniejszonemu zakresowi ruchu ramienia sterującego. To fizyczne odciążenie ma duże znaczenie przede wszystkim w przypadku intensywnych zastosowań, gdzie operatorzy spędzają wiele godzin jeżdżąc wózkiem widłowym. Ten wzrost ergonomii i przyjazności dla użytkownika przyczynia się również do wzrostu ogólnej wydajności. Po pierwsze, operator może przez dłuższy czas pracować w komfortowy i skoncentrowany sposób. Po drugie, trwale obniża ilość nieobecności w pracy spowodowanych obciążeniami ciała.

Mini kierownica systemu Linde Steer Control
Linde Steer Control z joystickiem
Wózek elektryczny E30 firmy Linde Material Handling z systemem Linde Steer Control.
Mini kierownica systemu Linde Steer Control
Linde Steer Control z joystickiem
Wózek elektryczny E30 firmy Linde Material Handling z systemem Linde Steer Control.

Całkowicie nowe doświadczenie jazdy

Linde Steer Control optymalizuje właściwości ergonomiczne wózka i zmniejsza obciążenie fizyczne operatora. Do zalet w zakresie ergonomii zaliczamy:

Mniejszą liczbę ruchów ramion

Wskutek rezygnacji z klasycznej kierownicy oraz integracji sterowania pojazdem w dodatkowym podłokietniku, przedramię operatora spoczywa przez cały czas jazdy w odprężonej pozycji. Wszystkie manewry są sterowane wyłącznie lekkimi ruchami dłoni. Zminimalizowany zakres ruchu ramienia oznacza przede wszystkim odciążenie barków i łokci, co odczuwalnie poprawia komfort obsługi.

Mniejszy wysiłek

Wyraźnie mniej ruchów ramion podczas sterowania wózkiem zapobiega zmęczeniu oraz jednostronnemu przeciążeniu ramienia kierowniczego. Jest to odczuwalne przede wszystkim przez intensywnie korzystających użytkowników, którzy większość swojego czasu pracy spędzają jeżdżąc wózkiem. Również obciążenia fizyczne spowodowane częstym manewrowaniem zostają w ten sposób ograniczone do minimum. Niezależnie od rodzaju pracy, kierowca przez całą zmianę może być skoncentrowany na wykonywanym zadaniu, utrzymując swoją wydajność przeładunku na niezmiennie wysokim poziomie.

Mniej procesów poznawczych

Ze względu na fakt, że system Linde Steer Control ogranicza ruchy kierownicą do minimum, kierowca może całkowicie skoncentrować się na manewrowaniu pojazdem.

Badanie ergonomii: Mniej ruchów, mniejsze obciążenie

Aby udowodnić naukowo ergonomiczne zalety systemu Linde Steer Control, firma Linde we współpracy z Instytutem pojazdów silnikowych RWTH Aachen i firmą fka GmbH przeprowadziła w 2022 r. badanie użytkowników, w którym wzięło udział 24 kierowców pracujących przede wszystkim na wózkach widłowych. Wyniki badania wskazują wyraźne zalety mini kierownicy i joysticka. Analizy ruchów wskazują jasno, że w porównaniu z konwencjonalną kierownicą Linde obydwa warianty wymagają mniej ruchów ramienia kierowniczego.

Na potrzeby badania kierowcy pokonywali dwa identyczne tory wymagające reprezentatywnych manewrów jezdnych: jazdy na wprost, odcinki z wieloma zakrętami, manewrowania oraz podnoszenia, odkładania i układania ładunków w stosy. Aby określić zakres ruchu ramion, łokci i nadgarstków, przy użyciu specjalnej kamery zarejestrowano ruchy górnej połowy ciała i ramion, a następnie poddano je analizie. Rezultat: Ramiona wykonują o 25% mniej ruchów, a łokcie nawet o 45%. Zapewnia to wyraźne odciążenie stawów barkowych i łokciowych oraz mięśni aż do wysokości karku.

Wyniki analizy ruchów pokrywają się z subiektywnymi wrażeniami z jazdy. Kierowcy stwierdzili, że używając mini kierownicy i joysticka odczuwali mniejsze obciążenie barków i ramion w porównaniu z kierownicą Linde.

Optymalna widoczność dzięki Linde Steer Control firmy Linde Material Handling

Widoczność i bezpieczeństwo

Z Linde Steer Control odpada konieczność używania klasycznej kierownicy. Eliminuje to kolumnę kierownicy i poprawia widoczność czubków wideł przez szybę przednią. To rozwiązanie ułatwia kierowcy podnoszenie ładunków stojących na podłożu.

Sterowanie przyszłości: Bezpieczeństwo dzięki technologii Steer-by-wire

System Linde Steer Control bazuje na technologii Steer-by-wire, w przypadku której polecenia sterujące operatora są przekształcane na sygnały elektryczne i przekazywane do hydraulicznych elementów sterujących. Umożliwia to sterowanie kołami pojazdu, mimo iż element kierujący nie jest już połączony mechanicznie z osią kierującą. Na potrzeby systemu Steer Control firma Linde opracowała innowacyjną koncepcję bezpieczeństwa, która zapewnia bezawaryjność sterowania pojazdem w każdych warunkach mimo braku połączenia mechanicznego.