Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Nawigacja magazynowa Linde

Bezpiecznie przez magazyn wysokiego składowania
Wózek K firmy Linde Material Handling podczas pracy z nawigacją w magazynie wysokiego składowania

Wąskie alejki i duże wysokości podnoszenia pozwalają na dużą gęstość magazynowania. Jednak to korzystne cenowo rozwiązanie ma także swoje minusy: stwarza wysokie wymagania wobec operatora i pojazdu. Ze względu na dużą liczbę dostępnych miejsc magazynowania operator musi uwzględnić szereg potencjalnych współrzędnych docelowych. Zapamiętanie wszystkich miejsc magazynowania i jak najszybsze dotarcie do wybranego miejsca to olbrzymie wyzwanie, dlatego często zdarza się, że palety są umieszczane w nieprawidłowych miejscach.

Aby zapobiec takim błędom i zmaksymalizować produktywność w magazynie, przedsiębiorstwa poszukują możliwości wczesnego rozpoznawania źródeł błędów i wskazywania operatorowi najbardziej optymalnej drogi między dwoma punktami w magazynie wysokiego składowania. Nawigacja magazynowa firmy Linde oferuje wsparcie i znacznie zwiększa produktywność w magazynach o wąskich korytarzach.

Wózek K firmy Linde Material Handling podczas komisjonowania z nawigacją w magazynie wysokiego składowania


System nawigacji dla magazynu towarów

Nawigacja magazynowa firmy Linde komunikuje się z systemem zarządzania magazynem klienta poprzez sieć WLAN i stanowi pomoc w odbieraniu zleceń transportu i szybkiej ich realizacji. Gdy operator wjedzie do właściwej alejki, nawigacja magazynowa pilotuje go do celu wyznaczonego przez program do zarządzania magazynem.

Wyświetlacz w pojeździe pokazuje operatorowi zarówno jego własną pozycję w alejce, jak i pozycję towaru, który ma zostać przetransportowany jako następny. Operator potwierdza zrealizowane zlecenie i przekazuje informacje przez sieć WiFi do systemu zarządzania magazynem, który następnie przesyła kolejne zlecenie. Jeżeli operator użył opcjonalnego cyklu pracy wideł, aby przetransportować całą paletę, pojazd automatycznie potwierdza wykonanie zlecenia.

Pojazd rejestruje swoją pozycję w określonej alejce między regałami za pomocą znaczników RFID lub kodów kreskowych, umieszczonych wzdłuż alejek w podłodze lub na regałach. Umożliwiają one systemowi nawigacji magazynowej wyznaczenie najszybszej i najefektywniejszej trasy do następnego towaru oraz optymalnie dostosowują do siebie sekwencje przejazdu i podnoszenia.

Znaczniki RFID na podłodze są wykorzystywane przez nawigację magazynową firmy Linde Material Handling
Nawigacja magazynowa firmy Linde Material Handling wykorzystuje kody kreskowe na regałach.
Znaczniki RFID na podłodze są wykorzystywane przez nawigację magazynową firmy Linde Material Handling
Znaczniki RFID na podłogę
Nawigacja magazynowa firmy Linde Material Handling wykorzystuje kody kreskowe na regałach.
Kody kreskowe na regałach

W alejce między regałami operator korzysta jedynie z dyszla. Pojazd automatycznie trafia do miejsca docelowego. Podczas obsługi całych palet nawigacja magazynowa automatycznie umieszcza widły wózka w optymalnej pozycji, aby operator mógł aktywować opcjonalny cykl wkładania lub wyjmowania wideł w celu przejęcia kolejnej palety. Podczas komisjonowania kabina ustawia się w taki sposób, aby operator mógł ergonomicznie chwycić towar. Ten półautomatyczny proces odciąża operatora i zwiększa wydajność przeładunkową, ponieważ minimalizuje on błędy związane z pozycjonowaniem.

Operator może dokonać ręcznych korekt w kierunku pionowym i poziomym, nie kasując przy tym zaprogramowanego zlecenia transportu. Umożliwia to przykładowo korektę pozycji palet, które nie zostały umieszczone na miejscu z odpowiednią dokładnością. Następnie kontynuowane jest pierwotne zlecenie transportu.

Definiowanie optymalnej trasy (kolor niebieski) przez nawigację magazynową firmy Linde Material Handling umożliwia oszczędność czasu do 25%.

Szybciej do celu

Nawigacja magazynowa firmy Linde umożliwia oszczędność czasu wynoszącą nawet 25% i pokazuje operatorowi najkrótszą drogę do celu (kolor niebieski).

Przegląd zalet systemu

  • Koniec z błędnym wyborem miejsca w magazynie i błędami podczas komisjonowania
  • Taki sam poziom wydajności przeładunkowej wszystkich pracowników
  • Precyzyjny dojazd do miejsc magazynowania
  • Możliwość zwiększenia produktywności nawet o 25%
  • Opcjonalne automatyczne cykle pracy wideł ułatwiają pracę
  • Szybkie wdrożenie nowych pracowników

Nieustanna gotowość do pracy

Nawigację magazynową firmy Linde można zastosować w każdym magazynie. Umożliwia to interfejs na pojeździe, za pomocą którego można podłączyć terminal danych lub system zarządzania magazynem stosowany w przedsiębiorstwie. Cały system można zaprogramować pod kątem różnych wysokości hali, procesów roboczych o różnej długości, a także różnych wysokości regałów. W razie zmiany w strukturze magazynu parametry te dają się dostosować także na późniejszym etapie.

Nawigację magazynową firmy Linde można wykorzystywać samodzielnie lub w połączeniu z asystentem do bezpiecznej nawigacji w wąskich korytarzach (GSA) firmy Linde. Asystent do bezpiecznej nawigacji w wąskich korytarzach pomaga zapobiegać szkodom w wyposażeniu magazynu, ponieważ pojazd i program są idealnie dopasowane do warunków magazynowych.

Nawigacja magazynowa firmy Linde Material Handling podczas pracy w magazynie wysokiego składowania