Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Reverse Assist Camera firmy Linde Material Handling

Piesi w zasięgu wzroku
Wyświetlacz systemu Reverse Assist Camera

Praca wózków widłowych z pieszymi w ciasnych przestrzeniach magazynowych, może prowadzić do wypadku. Do takich sytuacji dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy operatorzy nie widzą osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu pojazdu lub zauważają je zbyt późno. Często piesi liczą na to, że zostaną zauważeni w odpowiednim czasie. Ta pomyłka może w najgorszym wypadku zakończyć się śmiercią. Według statystyk, kolizja osób i wózków widłowych jest nadal najczęstszą przyczyną wypadków w magazynach. Największe zagrożenie stanowią przy tym cofające się pojazdy. Z systemem Reverse Assist Camera firma Linde Material Handling oferuje inteligentne rozwiązanie, które pozwala w optymalny sposób unikać wypadków z udziałem osób. System jest standardowo wbudowany w nową generację wózków widłowych Linde z przeciwwagą i jest dostępny jako rozwiązanie modernizacyjne we wszystkich pozostałych wózkach widłowych Linde.

Inteligentne rozwiązanie: Ochrona przed wypadkami dzięki wykrywaniu osób

Reverse Assist Camera firmy Linde to bazujący na sztucznej inteligencji system kamer do automatycznego wykrywania osób. Sztuczna inteligencja kamery rejestruje obecność pieszych w pobliżu pojazdu i jest zoptymalizowana pod kątem osób w odzieży roboczej i ochronnej. System odróżnia w czasie rzeczywistym ludzi od innych przeszkód i przestrzega operatora wózka na kilku poziomach przed grożącym zderzeniem.

Funkcję ostrzegania można dodatkowo połączyć z redukcją prędkości, dzięki czemu pojazd zwalnia automatycznie, zbliżając się do osób, co zapobiega kolizjom. Strefy wykrywania i mechanizmy ostrzegawcze można dostosować indywidualnie do danego pojazdu i indywidualnych wymagań.

Reverse Assist Camera firmy Linde w użyciu w CEMEX

Kompaktowy system ostrzegania:

wszystko w jednej kamerze. Oprogramowanie AI systemu Reverse Assist Camera jest całkowicie zintegrowane z kamerą, przy czym nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych komponentów sprzętowych (takich jak przenośny nadajnik osobisty). Nie trzeba również korzystać z dodatkowego sterownika. W celu zapewnienia pełnej ochrony już od pierwszych metrów system aktywuje się automatycznie w momencie aktywacji zapłonu przez operatora. Ponieważ system rozpoznaje wyłącznie osoby, udało się ograniczyć do minimum generowanie niepotrzebnych i często uciążliwych ostrzeżeń.

Po prostu bezpiecznie: pełna integracja i łatwe doposażenie

W nowej generacji wózków Linde z przeciwwagą system Reverse Assist Camera jest już fabrycznie zintegrowany z wyposażeniem pojazdu, dzięki czemu wszystkie ostrzeżenia wyświetlają się bezpośrednio na wyświetlaczu.

Jako element doposażenia kamera jest dostępna dla wszystkich aktualnych serii wózków Linde. Dzięki funkcjonalności „Plug and Play” można zainstalować ją w każdym pojeździe i skonfigurować pod kątem konkretnego przypadku zastosowania.

Bezpieczeństwo w każdym otoczeniu: strefa ostrzegania przemieszcza się wraz z wózkiem

Zakres wykrywania systemu Reverse Assist Camera można indywidualnie dopasować. Stosownie do potrzeb można zdefiniować poziomy ostrzegawcze zależne od odległości oraz określić automatyczną redukcję prędkości. Gdy w obszarze ostrzegania kamery pojawi się osoba, system automatycznie zwalnia tempo jazdy. Punktem początkowym zdefiniowanej strefy ostrzegania jest zawsze sama kamera. Oznacza to, że strefa przemieszcza się wraz z wózkiem.

Pod nazwą Front Assist Camera system jest dodatkowo dostępny do monitorowania przedniej części wózka widłowego. Jako rozwiązanie zintegrowane w nowej generacji wózków Linde z przeciwwagą kamera oferuje dwie metody redukcji prędkości i ostrzega operatora podczas jazdy do przodu i do tyłu.

Właściwy produkt do każdego zadania. Ostrzeganie na kilka sposobów

Kamery można używać z monitorem lub bez niego. Zależnie od wersji system ostrzega operatora na wielu poziomach, wykorzystując ostrzegawcze sygnały optyczne lub akustyczne. W obydwu przypadkach system ostrzegania można uzupełnić o opcjonalną funkcję redukcji prędkości.

  • Z monitorem: w wariancie z monitorem szczegółowe obrazy wideo monitorowanego obszaru są przesyłane do ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości. Na ekranie wyświetlają się odpowiednie komunikaty ostrzegawcze; dodatkowo operator jest ostrzegany sygnałami dźwiękowymi.
  • Bez monitora: w wersjach bez monitora kamera jest wyposażona w zintegrowany głośnik, który umożliwia dźwiękowe ostrzeganie operatora przed zderzeniami.

Linde X25 i dwóch pieszych na terenie zakładu CEMEX

Korzyści

Wykrywanie osób bazujące na sztucznej inteligencji

Opcja standardowa w nowych wózkach Linde z przeciwwagą

Możliwość łatwego doposażenia wszystkich pozostałych wózków widłowych Linde

Konfigurowalna strefa monitorowania

Ostrzeganie optyczne i akustyczne na wielu poziomach

Możliwe obszary ostrzegania przed i za wózkiem

Opcjonalny ekran dotykowy w rozdzielczości HD 

Opcjonalna redukcja prędkości

Nieustanna gotowość do pracy: uszczelnienie przed pyłem i wodą

System Reverse Assist Camera opracowano z myślą o wykonywaniu zadań w ekstremalnych warunkach. Pył i woda nie przedostają się do wnętrza obudowy kamery, dzięki czemu system jest zawsze gotowy do pracy zarówno w bardzo suchym, jak i w bardzo wilgotnym otoczeniu. Kamera jest również odporna na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i strumieniem pary.