Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Powiadomienie we właściwym czasie

28 lut 2018

System wspomagania Linde Safety Guard zapobiega wypadkom

Praca ludzi i wózków widłowych na ograniczonej przestrzeni niesie za sobą znaczne ryzyko: jeśli doszłoby do wypadku, obrażenia mogłyby być ogromne. Nowy system Linde Safety Guard od Linde Material Handling ostrzega pieszych i operatorów już na wczesnym etapie – nawet przez ściany.

Największe niebezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych występuje tam, gdzie spotykają się piesi i pojazdy – mówi Alexandra Mertel, Project Manager w Linde Material Handling (Niemcy). Badanie przeprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy potwierdza to spostrzeżenie: 68% europejskich firm donosi, że wciąż istnieje wysokie ryzyko wypadków podczas korzystania z wózków przemysłowych. Oczywiście funkcjonuje obecnie wiele zakładów produkcyjnych i magazynów, w których zarówno piesi, jak i operatorzy w wózkach widłowych są ostrzegani przed sobą nawzajem sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi, żeby zapobiec niebezpiecznym i kosztownym wypadkom. Problem polega jednak na tym, że systemy te ostrzegają wszystkich znajdujących się w pobliżu, co prowadzi do swoistego przeciążenia, w wyniku którego sygnały nie są już w pełni odbierane.

Linde Safety Guard nie tylko ostrzega operatora, ale także informuje, ile osób zbliża się do pojazdu i z którego kierunku nadchodzą.

Linde Safety Guard nie tylko ostrzega operatora, ale także informuje, ile osób zbliża się do pojazdu i z którego kierunku nadchodzą.

Rozwiązanie: selektywne ostrzeganie

Linde Safety Guard wysyła sygnał ostrzegawczy tylko wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie, koncepcja systemu opiera się bowiem na lokalizacji pojazdów i pieszych. „Umożliwia to selektywne ostrzeganie – i to z dokładnością do dziesięciu centymetrów” – zapewnia Mertel. Wystarczy przymocować do pojazdu instalację o wymiarach zaledwie 12x7,5 cm (moduł na wózku) i jednostkę mobilną dla pieszych (moduł przenośny), którą umieszcza się na sobie. Cechą szczególną tego rozwiązania jest to, że pieszy może „wyczuć” zagrożenie, ponieważ urządzenie mobilne emituje nie tylko akustyczne i wizualne sygnały ostrzegawcze, ale także wibracje. Wartością dodaną dla operatorów jest możliwość zaobserwowania na wyświetlaczu, ile osób znajduje się w strefie ostrzegawczej i z którego kierunku zmierzają ku wózkowi.

Ogromną zaletą Linde Safety Guard jest fakt, że system widzi przez ściany, półki czy zasłony – mówi Mertel. Budynki są często stopniowo rozbudowywane o narożniki i zakręty, w rezultacie trasy wózków nierzadko przebiegają tuż obok drzwi. Dzięki ultraszerokopasmowej technologii w zakresie 4 gigaherców sygnał przechodzi przez ściany, a pieszy jest ostrzegany przed zbliżającym się wózkiem jeszcze przed otwarciem drzwi. Inne sieci, takie jak W-LAN, Bluetooth lub RFID, pozostają nienaruszone.

Automatyczna redukcja prędkości

Jedną z przyczyn częstych wypadków w niektórych obszarach jest nadmierna prędkość. Widzimy zwiększone ryzyko wypadków w martwych punktach i na zakrętach, jak również w miejscach, gdzie ludzie często przekraczają trasę przejazdu wózka – mówi Elke Karnarski, Product Manager Service w Linde Material Handling (Niemcy). Linde Safety Guard umożliwia wyznaczanie stref, w których operatorzy powinni zwalniać, a wszystko za pomocą tzw. „Zone Marker”. Gdy wózek wjeżdża w taki obszar, system automatycznie redukuje prędkość do maksymalnej dozwolonej wartości.

W miejscach, gdzie ludzie często przechodzą przez trasy przejazdu wózków widłowych, Linde Safety Guard emituje sygnały akustyczne i wizualne ostrzegające operatorów i pieszych. Dodatkowo wibracje powiadamiają pieszych o zbliżających się wózkach.

W miejscach, gdzie ludzie często przechodzą przez trasy przejazdu wózków widłowych, Linde Safety Guard emituje sygnały akustyczne i wizualne ostrzegające operatorów i pieszych. Dodatkowo wibracje powiadamiają pieszych o zbliżających się wózkach.

System Safety Guard działa jednak nie tylko na linii człowiek-wózek, ale także wózek-wózek. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że trasy dwóch pojazdów się przetną, obaj operatorzy zostaną powiadomieni przez swój moduł na wózku i otrzymają informacje dotyczące kierunku zbliżania się drugiej maszyny. Dzięki modułowej budowie system jest szybki i łatwy w instalacji. Strefy ostrzegawcze mogą być indywidualnie konfigurowane. W przyszłości chcemy zaoferować Linde Safety Guard zarówno jako zestaw doposażeniowy, jak i opcjonalne wyposażenie dla nowych pojazdów – mówi Michael Fuchs, Product Manager ds. Części Zamiennych w Linde MH (Niemcy).

Linde Safety Guard jest ważnym elementem koncepcji Linde „Vision Zero – Bezpieczeństwo w Twoim Świecie”, która ma klarownie sprecyzowany cel: zredukowanie do zera liczby wypadków przy pracy związanych z transportem towarów.