Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Linde Load Management Advanced dla wózków podnośnikowych

Bezpieczna obsługa ładunków
Wózek podnośnikowy Linde z systemem Linde Load Management

Ochrona ludzi i towarów

Błędy operatora są najczęstszą przyczyną wypadków w intralogistyce. Nieustannie rosnący zakres obowiązków dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Presja, aby pracować szybciej i efektywniej, może prowadzić do stresu i zmęczenia. Skutkuje to spadkiem koncentracji, a w najgorszym razie poważnymi wypadkami.

Nawet przy pełnej koncentracji operatorowi często trudno jest prawidłowo ocenić, czy dana sytuacja jest niebezpieczna: Jaki ciężar całkowity ma ładunek? Jak wysoko można go jeszcze unieść? Jaka prędkość będzie odpowiednia dla tego ciężaru ładunku i wysokości podnoszenia?

System Linde Load Management Advanced udziela odpowiedzi na te pytania, ostrzega operatora, a w razie potrzeby – interweniuje.

Funkcje

Widoczne ostrzeganie, aktywne sterowanie

Dzięki systemowi Linde Load Management Advanced obsługa ładunków za pomocą wózka podnośnikowego jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Informacje wyświetlane są na dużym, kolorowym ekranie. Jeżeli rzeczywisty ciężar ładunku przekracza udźwig maksymalny, funkcja podnoszenia zostaje automatycznie zablokowana. Dzięki temu można zapobiec sytuacjom krytycznym. Ponadto system Linde Load Management Advanced aktywnie reguluje prędkość jazdy i przyspieszenie w zależności od wysokości, ciężaru ładunku i kąta skrętu. System realizuje zależną od ryzyka kolejność działań:

1. Ostrzeżenie przy zbliżaniu się do limitu

Żółty symbol ostrzegawczy sygnalizuje zbliżanie się do granicy udźwigu, jednocześnie rozbrzmiewa dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Operator wózka widzi na wyświetlaczu zarówno aktualną, jak i maksymalną możliwą wysokość, na jaką pozwala dany ciężar ładunku.

2. Ostrzeżenie w przypadku osiągnięcia udźwigu resztkowego

W przypadku osiągnięcia granicy udźwigu pojawia się ostrzeżenie, które operator musi potwierdzić, aby móc kontynuować obsługę ładunku. Oznacza to, iż jest on świadomy, że zapewnienie bezpiecznej obsługi nie będzie teraz możliwe.

3. Ostrzeżenie i blokada funkcji podnoszenia

Jeżeli operator przekroczy granicę udźwigu, zostaje wyświetlony czerwony sygnał ostrzegawczy i rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Funkcja podnoszenia zostaje zablokowana.

Wyświetlacz systemu Linde Load Management Advanced

Load Management Advanced w praktyce

Pomoc w codziennej obsłudze towaru

To przede wszystkim przy obsłudze dużych, ciężkich i długich ładunków o nieregularnych wymiarach pracownicy nie mogą w pełni polegać na swoim doświadczeniu. Jeżeli operator pomyli się przy obliczaniu udźwigu resztkowego, może to spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa jego samego lub innych pracowników w magazynie. Określanie maksymalnej wysokości podnoszenia ładunku za pomocą diagramu udźwigu jest bardzo uciążliwe. Jeżeli zaś operator zda się jedynie na własne wyczucie, może to skutkować przewróceniem się pojazdu. Także podczas transportu ładunku lub manewrowania nim łatwo o błędy operatora, przykładowo podczas jazdy z uniesionym ładunkiem lub gdy operator zbyt gwałtownie pochyli dyszel.

Wszystko pod kontrolą

Linde Load Management Advanced wyświetla na dużym, kolorowym ekranie istotne informacje dotyczące udźwigu: z jednej strony rzeczywisty ciężar znajdujący się na widłach wózka, z drugiej zaś – aktualną i maksymalną dozwoloną wysokość podnoszenia. Ponadto system ostrzega, gdy widły wózka zbliżają się do granicy udźwigu. Jeżeli operator mimo to nadal unosi ładunek, funkcja podnoszenia zostaje zablokowana, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji. Operator nie może wówczas kontynuować unoszenia wideł, może je jedynie opuścić.

Aby widły wózka nie utknęły z ładunkiem w regale na wysokości kilku metrów, istnieje możliwość wyłączenia blokady, aby unieść ładunek wyżej. Jednak w tym celu operator musi wcześniej aktywnie potwierdzić ostrzeżenie.

Kontrola prędkości w czasie rzeczywistym

Dokładne informacje na temat ciężaru ładunku i wysokości podnoszenia służą także do tego, aby dopasować przyspieszenie i prędkość jazdy wózka w zależności od kąta skrętu, ciężaru ładunku i wysokości podnoszenia. Chroni to operatora przed zbyt dużym nachyleniem dyszla przy zwiększonej prędkości, a także przed zbyt dużym przyspieszeniem przy uniesionym ładunku. Oba manewry spowodowałyby destabilizację pojazdu.

Korzyści

Określanie udźwigu resztkowego

Pomoc dla operatora i natychmiastowa reakcja w razie zbliżania się do limitu.

Optymalna prędkość jazdy

Umożliwia bezpieczną pracę w każdej sytuacji, minimalizuje ryzyko wypadku i wspiera operatora podczas pracy w obszarze granicznym udźwigu.

Informacje na ekranie

Wszystko pod kontrolą: przejrzysta informacja na temat rzeczywistego ciężaru ładunku oraz maksymalnej wysokości składowania.

Bezpieczeństwo i wydajność

System zwiększa bezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie wydajną obsługę.