Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Z kamizelką Linde Secure Distance Vest

Zachowaj zdrowy dystans
Dwóch pracowników fabryki wyposażonych w kamizelkę Linde Secure Distance Vest spotyka się w bezpiecznej odległości

Jednym z najważniejszych środków zapobiegających zakażeniu wirusem Covid-19 jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób. Jednak na obszarze produkcji czy w magazynie utrzymanie dystansu nie zawsze jest łatwe. Subiektywna i obiektywna ocena często się od siebie różnią. To zadanie przejmuje teraz kamizelka Secure Distance Vest firmy Linde Material Handling. Kamizelka mierzy odległość między pracownikami za pomocą ultraszerokopasmowych fal radiowych i ostrzega ich, jeśli dystans jest mniejszy od założonego minimum.

Dwóch pracowników na produkcji zachowuje bezpieczną odległość dzięki kamizelce Distance Vest od Linde

Kamizelka Secure Distance Vest

W odpowiedzi na wyzwania pandemii Covid-19 stworzyliśmy kamizelkę Linde Secure Distance Vest, która stanowi kolejny etap rozwoju interaktywnej kamizelki ostrzegawczej bazującej na systemie Linde Safety Guard. Kamizelka Secure Distance Vest miga oraz emituje sygnały dźwiękowe i wibracje, gdy jej użytkownicy nie zachowają wymaganej bezpiecznej odległości. Ultraszerokopasmowe sygnały radiowe są bardziej niezawodne i dokładniejsze niż sygnały Bluetooth lub WLAN, zwłaszcza w środowisku przemysłowym. Czujnik i stacja przełączająca znajdują się bezpośrednio w kamizelce. Automatyczny system ostrzegania umożliwia pracownikom lepszą ocenę odległości i swobodniejszą pracę.

Distance Beeper

Sygnalizator odległości Distance Beeper również pochodzi z rodziny produktków Linde Safety Guard i został dostosowany do nowych przepisów bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed Covid-19. Beeper jest przenośnym urządzeniem, które mierzy odległość od innych beeperów za pomocą sygnału ultraszerokopasmowego. Jeśli dwa nośniki znajdą się zbyt blisko siebie, emitowany jest sygnał akustyczny, a urządzenie zaczyna migać i wibrować. Distance Beeper można łatwo przymocować do ubrania lub nosić na ramieniu na dodatkowym pasku. Klienci, którzy już korzystają z systemu Linde Safety Guard, mogą przestawić swoje przenośne urządzenia na nową funkcję poprzez aktualizację oprogramowania.

Distance Beeper od Linde na ramieniu pracownika
Grafika przedstawiająca regulację odległości w kamizelce Linde Secure Distance Vest

Utrzymywanie dystansu jest proste

Ultraszerokopasmowy sygnał radiowy w kamizelce Secure Distance Vest działa wyjątkowo niezawodnie i precyzyjnie. Jeśli zalecana minimalna odległość pomiędzy dwoma użytkownikami zostanie przekroczona, nawet nieznacznie, czujniki kamizelki natychmiast zareagują. Urządzenie zaczyna wówczas świecić, rozlega się sygnał dźwiękowy, a czujnik wibruje.

Monitorowanie kontaktów

Nawet przy zachowaniu optymalnych środków ostrożności może się czasem zdarzyć, że odległość między pracownikami będzie mniejsza niż wymagany bezpieczny dystans. W takich przypadkach kamizelka Secure Distance Vest oraz Distance Beeper w połączeniu z aplikacją w chmurze ułatwiają sprawdzenie łańcucha infekcji. Monitorowanie kontaktów ma na celu identyfikację osób, które miały bezpośrednią styczność z osobą zakażoną wirusem Covid-19. W ten sposób pracownicy i przełożeni otrzymują wiarygodne informacje, dzięki czemu – jeśli zajdzie taka konieczność – kwarantannie poddane zostaną tylko poszczególne osoby, a nie całe zespoły. Przedsiębiorstwa będą wówczas mogły utrzymać intralogistykę na wysokim poziomie i oszczędzać koszty.

Grafika przedstawiająca śledzenie kontaktów w przypadku zakażeń koronawirusem

Kamizelka Secure Distance Vest w użyciu

Kamizelka Secure Distance Vest w użyciu w Grupie Schwarzmüller

Grupa Schwarzmüller testowała kamizelkę Secure Distance Vest

Zlokalizowana w Górnej Austrii Grupa Schwarzmüller już używa nowej kamizelki Linde. Nawiązaliśmy współpracę, aby poszukać rozwiązań optymalizujących środki ochrony pracowników przed zakażeniem wirusem Covid-19. Od razu przekonało nas to rozwiązanie – powiedział dyrektor generalny Roland Hartwig – To nowe urządzenie gwarantuje naszym pracownikom bezpieczeństwo w obszarze produkcji na możliwie najwyższym poziomie. Testy zakończyły się sukcesem. Pracownicy są automatycznie ostrzegani, gdy tylko minimalna odległość między nimi zostanie przekroczona, ponadto są teraz w stanie sami ocenić wymaganą odległość o wiele trafniej. Grupa Schwarzmüller wprowadzi kamizelkę Secure Distance Vest we wszystkich trzech zakładach produkcyjnych tak szybko, jak to tylko możliwe.

Chcesz zapewnić bezpieczny dystans także w swojej firmie? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania niezobowiązującej oferty.

Bezpieczeństwo przez cały czas

Pandemia koronawirusa z pewnością jeszcze przez jakiś czas będzie stanowić wyzwanie zarówno dla społeczeństwa, jak i dla przedsiębiorstw. Jednak także niezależnie od tej kryzysowej sytuacji bezpieczeństwo pracowników w obszarach produkcji i magazynach pozostaje zawsze najwyższym priorytetem. W dłuższej perspektywie kamizelka Secure Distance Vest oraz sygnalizator odległości Distance Beeper mogą być stosowane jako część systemu Safety Guard do ochrony pracowników w ruchu wewnątrzzakładowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej interaktywnej kamizelce Linde Secure? Wyślij e-mail lub zadzwoń: 600 490 081.