Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.
Wózek do wąskich korytarzy (VNA) K firmy Linde w magazynie
Wyjątkowa stabilność

System Active Stability Control dla wózków do wąskich korytarzy serii K

Przy efektywnej obsłudze ładunków w magazynie wysokiego składowania liczy się każdy milimetr. Wózki do wąskich korytarzy (VNA) pracują na dużych wysokościach, korytarze są ciasne, a odległości między regałami dokładnie skalkulowane. Każda drobna nierówność podłoża w magazynie może okazać się problemem lub wywołać niebezpieczne kołysanie się pojazdu.

Przed rozpoczęciem eksploatacji nowego wózka do wąskich korytarzy technik musi zapewnić możliwość bezpiecznego poruszania się maszyny po całym magazynie. Jeżeli podłoża są nierówne, technik musi zredukować maksymalną prędkość wózka. Skutkuje to obniżeniem wydajności przeładunku i stratami ekonomicznymi.

Kiedyś wielu operatorów magazynów musiało się zmagać z tym problemem. Jednak teraz Linde Material Handling oferuje innowacyjne rozwiązanie, jakim jest system wspomagający Active Stability Control (ASC) dla wózka serii K.Wózek serii K staje się coraz wydajnieszy

Wózek do wąskich korytarzy K firmy Linde umożliwia wysoką wydajność przeładunku w magazynach wysokiego składowania. Pojazd ten ma zastosowanie w bardzo wąskich korytarzach o szerokości do 1400 mm oraz osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 18 m. Prędkość podnoszenia ładunku jest bardzo duża (do 0,6 m/s), a przy tym możliwe jest jednoczesne zwiększanie prędkości jazdy. Także przy dużych wysokościach podnoszenia pojazd może się poruszać z bardzo dużą prędkością: nawet do 14 km/h.

Wózek K jest wyposażony w różne inteligentne systemy wspomagania i bezpieczeństwa, które wspierają operatora w szybkim i łatwym składowaniu i pobieraniu towaru. Active Stability Control uzupełnia te systemy i sprawia, że praca wózka K jest jeszcze wydajniejsza: system rozpoznaje nierówności między lewą a prawą stroną korytarza i automatycznie niweluje wstrząsy. Dzięki temu także na nieidealnym podłożu pojazd może osiągnąć swoje maksymalne możliwości.

Maksymalna prędkość, pełna wydajność

Istnieją ściśle określone wymogi, które wózki VNA muszą spełniać, aby zagwarantować optymalną wydajność przeładunkową i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najlepszą jakość zapewniają posadzki spełniające wytyczne VDMA: „Podłogi dla wózków przeznaczonych do wąskich korytarzy”. Jeżeli warunki podłoża w magazynie nie spełniają tych wymogów, pojazdy nie mogą pracować z maksymalną wydajnością, co skutkuje obniżeniem wydajności przeładunkowej. Ponieważ system Active Stability Control niweluje nierówności podłoża, wózek K może wykorzystać swoją maksymalną prędkość także na posadzkach, które nie spełniają optymalnych założeń.

Zdjęcie wózka do wąskich korytarzy K firmy Linde z systemem Active Stability Control

Tak działa stabilność

Active Stability Control (ASC) bazuje na sterowanym czujnikami systemie elektromechanicznym. Podłoże jest skanowane przed kołami podporowymi pojazdu pod kątem nierówności. Jeżeli system wykryje nierówności między lewą a prawą stroną korytarza, błyskawicznie dopasowuje koła podporowe i tym samym kompensuje nierówność podłoża. W ten sposób ASC zapewnia stabilność pojazdu podczas jazdy, znacznie redukuje także kołysanie masztu.

Pełna wydajność na wszystkich podłożach

Istniejący magazyn

System Active Stability Control jest ekonomiczną alternatywą w magazynach, w których istniejąca już posadzka nie spełnia niezbędnych wymagań zapewniających pełną wydajność wózka K. Jeżeli przedsiębiorca chce zwiększyć wydajność przeładunkową swoich wózków do wąskich korytarzy, ma on dwie możliwości: może przeprowadzić modernizację swoich posadzek, co z reguły wiąże się z ogromnymi kosztami. Może także zainwestować w wózki Linde serii K z systemem Active Stability Control, aby uzyskać taki sam wzrost wydajności na niezmienionym podłożu.

Nowy obiekt

Także w przypadku budowy nowego magazynu opłaca się zastosować Active Stability Control. Często zdarza się, że jakość posadzki nie spełnia wymogów. Jeżeli nierówności podłoża wykraczają poza wartość tolerancyjną VDMA, operatorzy muszą dostosowywać prędkość jazdy lub konieczna jest kosztowna modernizacja posadzki.

Magazyny wynajmowane

Szczególną korzyść system Active Stability Control daje tym przedsiębiorstwom, które nie posiadają własnych magazynów, lecz wynajmują powierzchnie magazynowe. Nie ma wówczas możliwości modernizacji posadzki. Jeżeli firma zastosuje Active Stability Control, może zapewnić maksymalną wydajność swoich wózków do wąskich korytarzy.

Bezpieczeństwo i komfort

System Active Stability Control oferuje wiele zalet także operatorowi wózka K: zwiększa komfort jazdy i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie wstrząsy, na jakie narażony jest pojazd przy nierównym podłożu, są bezpośrednio przenoszone na kabinę operatora. Podczas pracy na wysokości do 18 metrów odległości bezpieczeństwa od regału są wprawdzie wystarczające, jednak mimo to operator odczuwa każde zachwianie. Nowy system niweluje nierówności między lewą a prawą stroną korytarza i umożliwia spokojną, niezakłóconą pracę. ASC minimalizuje wahania masztu i kabiny operatora oraz dba o to, by operator czuł się stabilnie i bezpiecznie także na samej górze.


Dostępność

Wózek K może zostać fabrycznie wyposażony w system Active Stability Control. Na życzenie klienta można doposażyć wózek w ASC również później. Jest to atrakcyjna opcja dla tych firm, które nie znają jeszcze jakości posadzki w swoich obiektach. W takim przypadku możliwe jest przygotowanie wózka K pod system ASC w chwili zamawiania maszyny. Jeżeli jakość posadzki rzeczywiście okaże się być niższa od wymaganej, system można bez problemu zainstalować i tym samym zapobiec utracie wydajności pojazdu.

Korzyści

  • Posadzka nie musi spełniać wymogów VDMA
  • Wystarczające są posadzki zgodne z DIN 18202 (tab. 3, wiersz 3)
  • Pełna wydajność mimo gorszej jakości posadzek
  • Maksymalna wydajność przeładunkowa
  • Brak konieczności modernizacji posadzek
  • Oszczędność kosztów
  • Bezpieczeństwo przy maksymalnej prędkości
  • Większy komfort jazdy
  • Redukcja wstrząsów chroni elementy pojazdu powyżej kół podporowych

Live Chat
Chcielibyśmy doradzić Ci osobiście za pośrednictwem naszego Live Chat. W tym celu potrzebujemy Twojej zgody na pliki cookie naszego czatu.