Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

System Active Stability Control dla wózków VNA serii K

Wyjątkowa stabilność
Wózek do wąskich korytarzy K firmy Linde w magazynie

Przy efektywnej obsłudze ładunku w magazynie wysokiego składowania liczy się każdy milimetr. Wózki VNA pracują na dużych wysokościach i w bardzo wąskich korytarzach, gdzie odległości między regałami są dokładnie skalkulowane. Każda, nawet drobna nierówność podłoża w takim magazynie może okazać się problemem lub wywołać niebezpieczne kołysanie się pojazdu.

Przed rozpoczęciem eksploatacji nowego wózka VNA technik serwisu musi stwierdzić, że możliwe jest bezpieczne poruszanie się wózka po wszystkich podłogach magazynu. Jeżeli podłoża są nierówne, technik zredukuje maksymalną prędkość jazdy pojazdu. Skutkuje to niestety obniżeniem wydajności obsługi i stratami ekonomicznymi.

W przeszłości wielu operatorów musiało zmagać się z tym problemem, jednak teraz Linde Material Handling oferuje innowacyjne rozwiązanie, jakim jest system Active Stability Control (ASC) dla wózka serii K.Wózek K staje się jeszcze wydajniejszy

Wózek VNA K umożliwia wysoką wydajność obsługi w magazynach wysokiego składowania. Maszyna ta znajduje zastosowanie w bardzo wąskich korytarzach o szerokości do 1400 mm oraz osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 18 m. Wózek podnosi ładunek bardzo szybko (do 0,6 m/s) i może w tym samym czasie zwiększać prędkość jazdy. Także przy dużych wysokościach podnoszenia pojazd może się poruszać ze znaczną prędkością do 14 km/h.

Wózek K jest wyposażony w różne inteligentne systemy wspomagania i bezpieczeństwa, które wspierają operatora w szybkim i łatwym składowaniu i pobieraniu towaru. Active Stability Control uzupełnia grupę tych systemów i sprawia, że praca wózka K jest jeszcze wydajniejsza. System rozpoznaje nierówności między lewą a prawą stroną korytarza i automatycznie je kompensuje. Dzięki temu także na nieidealnym podłożu maszyna może osiągnąć całkowitą wydajność.

Maksymalna prędkość, pełna wydajność

Istnieją specyficzne warunki, których spełnienie umożliwia optymalną wydajność obsługi i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z wózków do wąskich korytarzy (VNA). Aby osiągnąć odpowiednią jakość pracy, posadzki muszą spełniać wytyczne VDMA. Jeżeli natomiast podłoże w magazynie nie spełnia tych wymogów, dochodzi do obniżenia wydajności obsługi. Ponieważ system Active Stability Control niweluje nierówności, wózek K może wykorzystać swoją maksymalną prędkość także na tych posadzkach, których jakość nie osiąga optymalnych założeń.

Zdjęcie wózka do wąskich korytarzy K firmy Linde z systemem Active Stability Control

Jak działa stabilność?

Działanie systemu Active Stability Control opiera się na inteligentnej interakcji czujników mechanicznych i elektronicznych. Podłoże jest skanowane pod kątem nierówności. Jeśli system wykryje nierówności powierzchni między lewą a prawą stroną korytarza, koła podporowe natychmiast je wyrównają. Dzięki temu wózek pozostaje bezpieczny i stabilny, znacznie zredukowane zostanie także kołysanie masztu.

Pełna wydajność na wszystkich podłożach

Istniejący magazyn

System Active Stability Control jest niedrogą alternatywą w magazynach, w których istniejąca już posadzka nie spełnia wymagań zapewniających pełną wydajność wózka K. Jeżeli firma chce zwiększyć wydajność swoich wózków VNA, ma wówczas dwie możliwości: albo przeprowadzi modernizację swoich nawierzchni, co z reguły wiąże się z ogromnymi kosztami, albo zainwestuje w wózki serii K z systemem Active Stability Control, aby uzyskać taki sam wzrost wydajności, nie naprawiając przy tym podłoża.

Nowy obiekt

Także w przypadku budowy nowego magazynu opłaca się zastosować Active Stability Control. Często zdarza się, że jakość posadzki nie spełnia właściwych wymogów. Jeżeli nierówności posadzki wykraczają poza wartość tolerancyjną VDMA, operatorzy muszą dostosowywać prędkość jazdy lub konieczna jest kosztowna modernizacja posadzki.

Magazyny wynajmowane

System Active Stability Control to szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają własnych obiektów, lecz wynajmują powierzchnie magazynowe. W takim przypadku firma nie ma przecież możliwości modernizacji posadzki. Jeśli jednak zastosuje system ASC, może zapewnić maksymalną wydajność swoich wózków VNA.

Bezpieczeństwo i komfort

System Active Stability Control oferuje wiele korzyści operatorowi wózka serii K. Zwiększa komfort jazdy i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie wstrząsy, na jakie narażony jest pojazd przy nierównym podłożu, są bezpośrednio przenoszone na kabinę operatora. Podczas pracy na wysokości do 18 metrów odstępy bezpieczeństwa od regału są wprawdzie wystarczające, jednak mimo to operator odczuwa każde zachwianie. ASC niweluje nierówności między lewą a prawą stroną korytarza i umożliwia spokojną, niczym niezakłóconą pracę. System minimalizuje kołysanie masztu i kabiny oraz sprawia, że operator czuje się stabilnie i bezpiecznie – także podczas pracy na dużych wysokościach.


Dostępność

Wózek serii K może zostać fabrycznie wyposażony w system Active Stability Control. Istnieje także możliwość, aby na życzenie klienta doposażyć wózek w system Active Stability Control w późniejszym czasie. Jest to korzystna opcja dla tych właścicieli magazynów, którzy nie znają jeszcze jakości posadzki w swoich obiektach. W takim przypadku możliwe jest przygotowanie wózka serii K pod ASC w chwili jego zamawiania. Jeżeli jakość posadzki rzeczywiście okaże się być niższa od wymaganej, system można bez problemu zainstalować.

Korzyści

  • Posadzka nie musi spełniać wymogów VDMA
  • Jakość podłogi może być zgodna z niższymi wymaganiami normy DIN 18202 (tabela 3, wiersz 3)
  • Pełna wydajność jazdy mimo gorszej jakości posadzek
  • Maksymalna wydajność obsługi
  • Brak konieczności modernizacji podłoża
  • Oszczędność kosztów
  • Bezpieczeństwo przy maksymalnej prędkości
  • Większy komfort jazdy
  • Redukcja wstrząsów chroni elementy pojazdu powyżej kół ładunkowych