Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Nowy maszt wysuwny HD firmy Linde do wózków z serii R14–R25

Optymalny maszt, optymalna obsługa
Nowy maszt wysuwny HD do wózków z serii R14–R25 firmy Linde Material Handling

Wózki wyposażone w maszt wysuwny zapewniają idealne wsparcie w niemal każdym magazynie. Dzięki kompaktowej budowie i znacznej wysokości wysuwu nadają się do manewrowania na niewielkiej przestrzeni, dosięgając przy tym nawet do trudno dostępnych regałów na dużych wysokościach. Cechą wyróżniającą wózków wysokiego podnoszenia jest ich wysuwany maszt, który umożliwia swobodny załadunek i wyładunek towarów również w wąskich alejkach.

Dzięki licznym zaletom wózki wysokiego podnoszenia zyskują coraz większe znaczenie w procesach magazynowych i transportowych. Jednak wraz z rosnącym znaczeniem rosną również wymagania stawiane przez użytkowników wobec tych wysoko wyspecjalizowanych pojazdów. Dotyczy to w szczególności tzw. „ciężkich zastosowań” (Heavy Duty), które zawsze wymagają wysokiej wydajności przeładunku.

Wyzwania stojące przed nowoczesnymi wózkami wysokiego składowania

W intralogistyce panuje tendencja do zwiększania wysokości hal magazynowych. Powierzchnie logistyczne są kosztowne i wymagają optymalnego wykorzystania na wszystkich płaszczyznach. Regały o wysokości dziesięciu i więcej metrów nie należą już zatem do rzadkości. Również na tych wysokościach wózki wyposażone w maszty wysuwne muszą zapewniać szybki i bezpieczny przeładunek towarów.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy w przypadku wózków wysokiego składowania jest przede wszystkim pilne zapotrzebowanie na coraz większe wysokości wysuwu przy jednocześnie rosnącej nośności resztkowej. Ale to nie jedyne możliwości aplikacji: Podczas gdy z wysuniętymi masztami pojazdy osiągają coraz większe wysokości, jednocześnie powinny być na tyle kompaktowe przy wsuniętych masztach, aby móc bez problemu pokonywać wszelkie bramy i przejazdy między regałami.

Kompaktowość jest aktualnym wymogiem także w kwestii wymiarów pojazdów, gdyż nawet przy rosnących wysokościach regałów użytkownicy nie chcą poszerzać swoich alejek, aby optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową. Kolejnym problemem są częste drgania masztu i ograniczona widoczność, które dają się we znaki operatorom przy rosnących wysokościach masztów.

Nowy maszt wysuwny HD do wózków wysokiego podnoszenia z serii R14–R25

Firma Linde uwzględnia wymagania rynku i wyposaża swoje wózki z serii R14-R25 o nośności powyżej 1400 kg w nowy maszt wysuwny HD do dużych obciążeń, który znacznie zwiększa wydajność operatora i pojazdu. Nowy maszt poprawia widoczność ładunku, regału i otoczenia, osiąga większe wysokości wysuwu i charakteryzuje się wyższą nośnością resztkową. Jednocześnie zapewnia konkurencyjny stosunek wysokości po wysunięciu do wysokości w stanie wsuniętym. Dzięki temu nawet z wsuniętym masztem pojazd jest na tyle kompaktowy, że nadaje się do pracy w typowych warunkach zastosowania i wysokościach przejazdu.

Bezpieczeństwo i wydajność pod kontrolą: Lepsza widoczność we wszystkich kierunkach

Możliwie dobra widoczność ładunku i otoczenia jest podstawowym wymogiem dla bezpiecznej pracy z wykorzystaniem wózków wysokiego podnoszenia. Wcześniejsze konstrukcje masztu ograniczały częściowo pole widzenia operatora. Z nowym masztem wysuwnym HD sytuacja ta uległa zmianie. I to pod dwoma względami:

Widok na ładunek

W porównaniu z poprzednimi modelami nowy maszt wysuwny HD jest znacznie szerszy i nie wymaga stosowania koniecznych dotąd wzmocnień poprzecznych. W efekcie pomiędzy profilami masztu tworzą się „okna”, co znacznie poprawia widoczność wideł wózka. Zależnie od rodzaju i wykonania pole widzenia operatora zwiększa się o 27%. Zoptymalizowana konstrukcja górnej belki poprzecznej zapewnia ponadto swobodny widok w górę, co wyraźnie poprawia kontrolę nad ładunkiem podczas załadunku i rozładunku na dużej wysokości.

Maszt, który nie ogranicza widoczności

Dzięki korzystnej lokalizacji na pojeździe nowy maszt wysuwny firmy Linde zapewnia lepszą widoczność otoczenia roboczego w poziomie. W ten sposób załadowany maszt nie ogranicza widoczności operatora, który nie musi wychylać się z pojazdu.

Nowy maszt wysuwny firmy Linde z optymalnym widokiem na przestrzeń przed masztem

Wydajność w każdym wymiarze: wysokość wysuwu, nośność resztkowa i zwrotność

Nowy maszt wysuwny jest dostępny w następujących modelach wózków Linde:

 • R14 HD
 • R16 HD
 • R20
 • R20 HD
 • R20 W
 • R25

Każdy metr pionowej powierzchni magazynowej oznacza efektywną oszczędność kosztów dla przedsiębiorstwa. Aby wykorzystać z zyskiem to dodatkowe miejsce, stosowane wózki wysokiego podnoszenia muszą działać na coraz większych wysokościach, a jednocześnie nadal być kompaktowe i zwrotne.

 • Większa wysokość: Nowy maszt wysuwny firmy Linde osiąga wysokość wysuwu wynoszącą nawet 15 metrów, przewyższając swoich poprzedników o całe dwa metry.
 • Większa nośność resztkowa: Jednocześnie poprawiono nośność resztkową, dzięki czemu pojazdy mogą przenosić wyraźnie większe ładunki nawet przy całkowicie wysuniętym maszcie.
 • Taka sama długość: Mimo dodatkowej wysokości nowego masztu wysuwnego długość pojazdu nie ulega zmianie. Dzięki temu pojazdy zachowują dotychczasową zwrotność. Nadal mogą zawracać na wąskich alejkach magazynowych i prezentować swoją pełną wydajność nawet w ciasnych przestrzeniach.

Wózek wysokiego podnoszenia R20 firmy Linde Material Handling z nowym masztem wysuwnym.

Maksymalna kompaktowość: Stosunek wysokości po wysunięciu do wysokości w stanie wsuniętym

Dla wózków z masztem wysuwnym ważna jest nie tylko wysokość wysuniętego masztu. Z wsuniętym masztem pojazd powinien mieć na tyle kompaktowe wymiary, aby bezpiecznie pokonywać wszystkie przejazdy w hali magazynowej. Aby to umożliwić, firma Linde zoptymalizowała dla nowego masztu wysuwnego stosunek wysokości po wysunięciu do wysokości w stanie wsuniętym. Dzięki temu np. nowy, 15-metrowy maszt jest po złożeniu nawet niższy od złożonego poprzednika o wysokości 13 metrów.

Eliminacja drgań: Mocne profile dla większej stabilności

Podczas załadunku i wyładunku na dużych wysokościach priorytetem jest stabilność wysuwanego masztu. Gdy maszt zaczyna drgać, kierowca musi odczekać, aż drgania ustaną. Pochłania to dużo cennego czasu, a w najgorszym przypadku prowadzi do zderzenia z regałem i uszkodzenia ładunku. Dlatego nowy maszt wysuwny firmy Linde skonstruowano w taki sposób, aby w jeszcze większym stopniu eliminował drgania.

Bardziej wytrzymała konstrukcja

W celu zapewnienia większej stabilności nowa konstrukcja masztu wysuwnego jest wyposażona we wzmocnione, rozkładane profile. Takie rozwiązanie dodatkowo usztywnia maszt i minimalizuje uginanie poszczególnych komponentów. Wysoka stabilność powoduje, że w czasie pracy generowanych jest mniej drgań, a tym samym rośnie wydajność przeładunku.

Dynamic Mast Control

Dodatkową stabilność masztu zapewnia innowacyjny system wspomagania operatora Dynamic Mast Control (DMC). Na podstawie wskazań czujników, elektryczny napęd liniowy wyrównuje błyskawicznie drgania masztu na wysokości wykonując niezwykle precyzyjne ruchy przeciwstawne i zapewnia tym samym szybszą i bardziej bezpieczną obsługę ładunków na dużych wysokościach. Opcjonalny system DMC jest dostępny również dla nowego masztu wysuwnego HF.

Prosta obsługa: Łatwiejszy demontaż, niższe koszty serwisowania

Montaż i demontaż nowego masztu wysuwnego przebiega łatwiej niż w przypadku poprzednich modeli. Jest to możliwe dzięki temu, że w razie demontażu wózek przesuwny pozostaje w podwoziu pojazdu. W ten sposób można w razie potrzeby sprawnie zabrać pojazd w inne miejsce i tam szybko ponownie go uruchomić. Dzięki temu nowy maszt wysuwny ułatwia również serwisowanie. Czas i koszty związane z transportem, demontażem i montażem ulegają zmniejszeniu o nawet 50%.

Nowy maszt wysuwny: Korzyści

 • Innowacyjne profile masztu poprawiają widok na ładunek
 • Lepsza pozycja masztu optymalizuje widoczność
 • Wysokość wysuwu wynosząca 15 m umożliwia obsługę najwyższych regałów
 • Maksymalizacja przeładunku dzięki większej nośności resztkowej
 • Optymalny stosunek masztu wsuniętego do masztu wysuniętego
 • Stała długość pojazdu zapewnia optymalną zwrotność
 • Bardziej wytrzymałe profile masztu poprawiają stabilność konstrukcji
 • Łatwiejszy demontaż obniża koszty serwisowania