Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.
Nowa definicja produktywności
Kobieta z wózkiem Linde do wąskich korytarzy

Od miejsca powstawania kosztów po czynnik wartości dodanej

Logistyka jest jedną z kluczowych dziedzin globalnej gospodarki. Cyfryzacja, e-commerce oraz inteligentne, zautomatyzowane zakłady przemysłowe z produkcją połączoną w sieć to tylko nieliczne czynniki napędzające wzrost w branży logistycznej. Coraz ważniejsze stają się również wewnątrzzakładowe procesy przepływu materiałów. Nieustannie poszukiwane są metody wykraczające poza samo rozpatrywanie kosztów. Przedsiębiorstwa, które chcą trwale poprawić swoje procesy logistyczne, analizują, jaką miarodajną wartość dodaną może mieć logistyka magazynowa.

Jest to zadanie bardzo złożone, ponieważ w logistyce spotykają się cztery trendy decydujące o przyszłości w przemyśle: cyfryzacja, automatyzacja, indywidualizacja i nowe systemy energetyczne. W związku z tym firma Linde Material Handling udostępnia użytkownikom kluczowe i praktyczne dane, za pomocą których mogą obiektywnie ocenić produktywność swojej logistyki magazynowej, oraz produkty i rozwiązania, które pomogą trwale zwiększyć produktywność wewnątrzzakładowych procesów przepływu materiałów.

Ciągniki z kilkoma nośnikami towarów transportują podzespoły na linię produkcyjną

Testy wydajności wykonane przez firmę Linde obrazują rzeczywiste właściwości grup produktów

Zmierzmy produktywność

Ciężkie wózki widłowe z obrotową kabiną ułatwiają jazdę do tyłu z dużymi ładunkami, zwiększając w ten sposób produktywność.

Lepsza ergonomia oznacza większą produktywność.

Już wcześniej firma Linde Material Handling przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi, spedycyjnymi i handlowymi opracowała dla wózków widłowych i techniki magazynowej testy posiadające certyfikat TÜV. Podstawę dla tych testów stanowią zdefiniowane procesy, które są wykonywane przez różne wózki w takich samych warunkach. Mierzony jest rzeczywisty pobór mocy i czas potrzebny do wykonania manewru. W celu uzyskania możliwie najbardziej realistycznego obrazu całkowitej ekonomiczności każdy cykl wykonywany jest przez dany typ wózka trzykrotnie. Testy wydajności dotyczą specyficznych zastosowań wózków widłowych oraz wózków niskiego i wysokiego składowania. Dzięki temu użytkownicy mogą porównać nie tylko produktywność różnych wózków do transportu poziomego, ale uzyskują też neutralną podstawę do porównania całościowych kosztów poszczególnych pojazdów i całej floty.

Wydajność przeładunku — czynnik decydujący o ekonomiczności

Ergonomiczne komisjonowanie w magazynie wysokiego składowania za pomocą modułowego wózka spalinowego firmy Linde.

Koszty osobowe są istotnym czynnikiem kosztów zakładowych

Znaczenie neutralnych testów widać szczególnie wyraźnie w przypadku oceny wydajności przeładunkowej. Do tej pory wiele firm obliczało ekonomiczność swojej floty na podstawie kosztów jednej godziny pracy pojazdu. Często nie uwzględnia się jednak efektywnej wydajności przejazdu i transportu. Zróżnicowana analiza kosztów prowadzi natomiast do innych wyników. Przykładowe koszty osobowe: z reguły jest to do 90% kosztów całkowitych. Dzięki temu, że wózki Linde mają do 30% większą wydajność przeładunku niż konkurencyjne modele, następuje odpowiednie obniżenie kosztów personelu, energii i konserwacji. Ponadto użytkownicy mogą zaoszczędzić na inwestycjach w kolejne wózki, skoro taką samą wydajność przeładunku uzyskują przy zastosowaniu mniejszej floty.

Efektywność — integralna część naszych wózków

Elektroniczne i hydrauliczne podzespoły napędowe w wózku wysokiego podnoszenia Linde.

Optymalnie dostosowane podzespoły obniżają zużycie energii

Efektywna praca wózków Linde jest możliwa dzięki zastosowaniu szeregu szczegółów konstrukcyjnych. Wózki firmy Linde generują mniej hałasu, emisji i wibracji niż odpowiedniki konkurencji. Ergonomiczna konstrukcja maszyn ułatwia operatorom codzienną pracę. W pozytywny sposób odbija się to na produkcji: mniejsza liczba wypadków i mniej absencji z powodów zdrowotnych stanowi o poprawie ekonomiczności. To samo dotyczy techniki napędowej. Zużycie prądu i paliwa przez wózki Linde jest bezkonkurencyjnie niskie. Wózki elektryczne nowej generacji są wyposażone w system zarządzania energią oraz układ odzyskiwania energii hamowania. W przypadku bardzo intensywnych zastosowań opłaca się inwestycja w nowe koncepcje energetyczne, takie jak technologia litowo-jonowa i technologia ogniw paliwowych Linde. Wreszcie, co nie mniej ważne, użytkownik korzysta też z zalet naszej techniki w kwestii serwisu, wiele napędów nie wymaga bowiem serwisowania, a interwały serwisowe podzespołów, w przypadku których jest ono konieczne, są znacznie dłuższe niż w przypadku konkurencyjnych produktów.

Inteligentna automatyzacja

Samojezdny robot-ciągnik z automatycznej serii MATIC firmy Linde

Automatyzacja — rozwiązanie dla cyklicznych procesów roboczych

Automatyzacja procesów jest kolejnym ważnym czynnikiem zwiększającym produktywność procesów przepływu materiałów. Z drugiej strony kompleksowe i w wysokim stopniu zautomatyzowane systemy nie w każdym środowisku są ekonomicznie uzasadnione. Procesy magazynowe, napędzane przez coraz bardziej zindywidualizowane wymagania konsumentów, zmieniają się tak samo dynamicznie, jak produkty i towary. W związku z tym poszukiwane są inteligentne rozwiązania w zakresie automatyzacji. Na podstawie szerokiej gamy wózków, bogatej oferty półautomatycznych systemów oraz technologii nawigacji, która działa bez zamontowanej na stałe infrastruktury, firma Linde tworzy przyszłościowe rozwiązania doskonale dopasowane do specyficznych wymagań każdego klienta i selektywnie wykorzystuje potencjał zautomatyzowanych systemów.

W drodze do floty połączonej w sieć

Panel sterowania oprogramowania do zarządzania flotą connect:desk

Wgląd do wszystkich danych floty

Realistyczne spojrzenie na wartość dodaną logistyki magazynowej znacznie wykracza poza pojedyncze wózki widłowe i procesy. Cyfrowo sterowane procesy produkcji powinny zwiększać efektywność, wydajność i elastyczność łańcucha produkcji i dostaw. Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania flotą Linde connect pomaga użytkownikowi połączyć w sieć wózki i procesy cyfrowe. W wyniku analizy danych pochodzących z czujników i systemów wspomagających operatora użytkownik uzyskuje cenną wiedzę umożliwiającą optymalizację serwisu i konserwacji, przyspieszenie procesów, zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakładzie i zintegrowanie pojazdów z procesami IT. W ten sposób Linde toruje drogę do w pełni zintegrowanej logistyki przyszłości.