Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.

Minimalizacja uszkodzeń bram dzięki Linde Door Control

Inteligentne sterowanie bramą
Linde Door Control podczas pracy

Transfer towarów w intralogistyce odbywa się często pomiędzy obszarami wewnętrznymi a zewnętrznymi, pomiędzy różnymi halami a także wewnątrz tej samej hali. Aby zapewnić maksymalną wydajność tych strumieni materiałowych, użytkownicy korzystają zazwyczaj z bram szybkobieżnych. Ich szybkie otwieranie i zamykanie skraca czas oczekiwania. Równocześnie zamknięte bramy utrzymują stałe temperatury w halach produkcyjnych i logistycznych, chronią pracowników przed szkodliwymi dla zdrowia przeciągami, blokują dostęp ptakom i zapobiegają zanieczyszczeniom.

Jednak coraz częściej przy bramach dochodzi do niepożądanych zdarzeń, których przyczyną są do pewnego stopnia wózki widłowe. Typowym przykładem mogą być kolizje, w przypadku których brama szybkobieżna nie była całkowicie otwarta w momencie przejazdu. Chociaż zwykle skutkuje to jedynie szkodami materialnymi, koszty napraw drzwi, wózków widłowych i towarów mogą sumować się do znacznych kwot.

Fabian Zimmermann, kierownik produktu Safety Solutions w Linde Material Handling
Operatorzy często działają pod presją czasu lub nie są dostatecznie skoncentrowani. Dzięki Linde Door Control nasi klienci mogą teraz skutecznie zabezpieczyć ten podatny na wypadki obszar i w ten sposób uniknąć kosztów oraz awarii podczas pracy.

Fabian Zimmermann, kierownik produktu Safety Solutions w Linde Material Handling

Pełne bezpieczeństwo w intralogistyce

Linde Door Control stanowi rozszerzenie kompleksowego systemu wspomagania Linde Safety Guard. Poza zabezpieczeniem bramy system ten uwzględnia wszystkie potencjalne sytuacje niebezpieczne, które mogą wystąpić wskutek interakcji pojazdów i ludzi w złożonych i czasami źle oświetlonych środowiskach. Rozwiązania modułowe są dopasowane do siebie w sposób umożliwiający zabezpieczenie całej powierzchni magazynów i hal produkcyjnych. Zapobiega to ryzykom, eliminuje koszty i zapewnia poczucie bezpieczeństwa podczas pracy.

Poprawa bezpieczeństwa, redukcja kosztów

Koniec z tymi niepożądanymi zdarzeniami: Wszędzie tam, gdzie bramy szybkobieżne są zainstalowane w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych, użytkownicy mają do dyspozycji rozwiązanie Modul Door Control wchodzące w skład innowacyjnego systemu wspomagania Linde Safety Guard firmy Linde Material Handling. Inteligentny układ sterowania bramą umożliwia niezawodną komunikację pomiędzy wózkami widłowymi a infrastrukturą. W efekcie można zmniejszać prędkość nadjeżdżających wózków widłowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Konsekwencją jest poprawa bezpieczeństwa przejazdów przez bramy oraz eliminacja kosztów związanych z uszkodzeniami najazdowymi. Ponadto ponowne zamknięcie bramy trwa krócej, co przykładowo zmniejsza straty energii i dodatkowo eliminuje koszty.

Przegląd funkcji Linde Door Control

Oto, jak działa inteligentne sterowanie bramą

Jako element systemu wspomagania, Linde Safety Guard bazuje na technologi ultraszerokopasmowej (UWB). Wózek komunikuje się z infrastrukturą budynku dzięki falom radiowym w zakresie wysokich częstotliwości. Gdy pojazd zbliża się do bramy szybkobieżnej, jego prędkość ulega stopniowemu ograniczeniu podczas automatycznego otwierania bramy. W tym celu system oblicza z dokładnością do dziesięciu centymetrów odległość pomiędzy stałymi elementami wózka i bramy. Po przejeździe brama szybkobieżna zamyka się, a operator wózka może kontynuować jazdę ze zwykłą prędkością.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki rozwiązaniom indywidualnym

Strefy bezpieczeństwa dostosowane do indywidualnych potrzeb

System Linde Door Control dostosowuje precyzyjnie prędkość wózka do mechanizmu otwierającego bramy szybkobieżnej. Użytkownik może przy tym skonfigurować indywidualnie wielkość i kształt stref, co zapobiega aktywacji otwarcia bramy przez przejeżdżające obok wózki lub otwarciu sąsiadujących bram. Firma Linde oferuje odpowiednie rozwiązanie do sterowania zależnie od tego, czy chodzi o jedną czy o kilka bram szybkobieżnych.

W przypadku pojedynczej bramy: Door Control Circle

W przypadku pojedynczej bramy moduł „Circle” tworzy wokół niej kolistą strefę bezpieczeństwa. Gdy wózek kieruje się na nią i dociera do strefy żółtej, jego prędkość spada automatycznie, np. do 6 km/h. Gdy dociera do strefy czerwonej bezpośrednio przy bramie, prędkość spada ponownie, np. do 2 km/h. Obydwie strefy wraz z odpowiednimi prędkościami można skonfigurować indywidualnie, zależnie od zastosowania. Równocześnie z redukcją prędkości, do bramy trafia sygnał otwierający. Dopóki jest ona otwarta, strefa czerwona jest nieaktywna, a wózek może ponownie przyspieszyć do prędkości ze strefy żółtej (w tym przypadku: 6 km/h), aby przejechać przez bramę. Oddalając się bardziej i opuszczając również strefę żółtą, wózek może natychmiast przyspieszyć do zwykłej prędkości.

W przypadku kilku bram: Door Control Rectangular

W przypadku bram sąsiadujących stosuje się rozwiązanie „Rectangular” z systemu Linde Door Control. Zapewnia ono, że otwiera się tylko bezpośrednio aktywowana brama szybkobieżna, podczas gdy pozostałe bramy w pobliżu pozostają zamknięte. Prędkość wózka zmniejsza się zgodnie z tą samą zasadą stopniową, jak w przypadku rozwiązania „Circular”. Obydwa warianty można uzupełnić o opcjonalny rzutnik ostrzegawczy, który umożliwia ostrzeganie pieszych przechodzących przez drzwi z drugiej strony bramy. Ostrzeżenie jest generowane jednocześnie z aktywacją bramy, dzięki czemu piesi mogą się na czas zatrzymać bądź opuścić strefę przejazdu.

Korzyści na wyciągnięcie ręki

Bezpieczeństwo

Zminimalizowane ryzyko wypadku dzięki zmniejszonej prędkości i funkcji ostrzegawczej

Oszczędność kosztów

Eliminacja kolizji powodujących wysokie koszty związane z naprawami bram i wózków

Kolejne zalety

Płynne procesy logistyczne, niższe zużycie energii oraz mniej przeciągów dzięki precyzyjnemu otwieraniu i zamykaniu bram

Linde Doort Control podczas pracy w grupie SCHERM

Linde Door Control podczas pracy w grupie SCHERM

Grupa SCHERM to dostawca systemów, działający na międzynarodową skalę w obszarze transportu, nieruchomości i logistyki. W oddziale w Ingolstadt, przez centralny punkt przyjęcia towaru z licznymi sąsiadującymi bramami rolowanymi przejeżdża każdego dnia ponad 200 ciężarówek i 55 wózków widłowych. Taka intensywność ruchu zwiększa ryzyko kolizji, a koszty napraw szybko rosną. Rozwiązanie „Rectangular” systemu Linde Door Control umożliwia precyzyjną komunikację pomiędzy pojazdem a budynkiem. Umożliwia ono automatyczną redukcję prędkości jazdy, dzięki czemu aktywowana brama jest całkowicie otwarta, gdy przejeżdża przez nią pojazd z wysoko ułożonym towarem.